Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Обявяване за защитена територия на 400 метровата крайбрежна зона в българския сектор на Черно море

Обявяване за защитена територия на 400 метровата крайбрежна зона в българския сектор на Черно море

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Станчо А. and may not represent the views of the Avaaz community.
Станчо А.
started this petition to
До министър-председателя на Република България
Обявяването на 400 метровата ивица на Българското Черноморско крайбрежие от бреговата линия навътре в сушата със статут на защитена територия като природна забележителност изключителна държавна собственост ще предотврати по-нататъшно застрояване и бетониране на българското черноморско крайбрежие.Законът за устройството на черноморското крайбрежие в сегашния си вид не защитава в достатъчна степен уникалната природа на Черноморското крайбрежие , а именно:1. създаване на условия за опазване, устойчиво интегрирано развитие и устройство на Черноморското крайбрежие;2. осигуряване на свободен обществен достъп до морския бряг;3. опазване, съхраняване и разумно използване на природните ресурси;4. предотвратяване и намаляване на замърсяването на Черноморското крайбрежие;5. защита на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси;6. възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно-историческото наследство.
Новосъздаденият природен парк да се нарече "Черноморско крайбрежие". Едно море ни остана, макар и съсипано - не давайте и него да ни вземат !!! Да премахнем строежите и оградите които ни делят от него! Да съхраним за поколенията на България уникалната природа на Черноморското крайбрежие!
Подкрепили петицията - http://stanqo.blogspot.com/2013/01/400.html

Posted (Updated )