Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Oproep tot boycot van de Olympische spelen in Rusland 2014.

Oproep tot boycot van de Olympische spelen in Rusland 2014.

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Jelle Z. and may not represent the views of the Avaaz community.
Jelle Z.
started this petition to
Dhr. J.H.A. Bolhuis, voorzitter NOC., Mevr. H. Heppérus, voorzitter commissie volksgezondheid, welzijn en sport in de tweede kamer.

In Rusland zijn onder president Poetin de afgelopen tijd enkele wetten aangenomen die de mensenrechten in Rusland ernstig onder druk zetten. Het laatste voorbeeld is de ‘anti homo-propaganda wet’ die de vrijheid van Russische homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders ernstig beperkt. Meerdere repressieve wetten zijn op dit moment nog in de maak, wetten die op geen enkele wijze stroken met Nederlandse idealen als vrijheid en tolerantie. Om deze reden roepen wij het NOC en de Nederlandse regering op om de Olympische winterspelen die op 7 februari 2014 in Rusland van start gaan, te boycotten. Om zo een statement te maken tegen de onderdrukking en de vele inperkingen van vrijheid en mensenrechten in Rusland. Om verschillende redenen geloven we dat een boycot een grote impact kan hebben maar we realiseren ons dat er ook andere zienswijzen bestaan. We hopen met deze petitie dan ook juist de discussie aan te wakkeren en een groter bewustzijn te creëren.

Foto: DMITRY LOVETSKY/AP

Under President Putin several laws have recently been adopted that are a serious threat to human rights in Russia. The latest example is the 'anti-gay propaganda law', which severely constrains the freedom of Russian gays, lesbians, bisexuals and transgenders. More repressive laws are currently in the pipeline, laws that are in no way consistent with the Dutch ideals of freedom and tolerance, nor with the Olympic spirit. For this reason we call upon the NOC and the Dutch government to boycott the Winter Olympics in Sochi, starting on February 7, 2014. A statement to oppose the oppression and the many restrictions of freedom and human rights in Russia.

Photo by: DMITRY LOVETSKY/AP

Posted (Updated )