Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Pozostało 20 dni do ocalenia naszych mórz

Pozostało 20 dni do ocalenia naszych mórz

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Kelly A. and may not represent the views of the Avaaz community.
Kelly A.
started this petition to
Jarosław Wałęsa, Europarlamentarzysta Polski, Członek Komisji Rybołówstwa
Morza europejskie pełne były dorszy, śledzi i wielu innych ryb, ale obecnie, w wyniku nadmiernych połowów, gatunki te są poważne zagrożone. Europejskie morza i społeczności od nich zależne cierpią od dziesięcioleci z powodu błędnego zarządzania sektorem rybołówstwa, ale w ciągu następnych 30 dni mamy szansę to zmienić.

Przeprowadzana obecnie reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa właśnie teraz daje wyjątkową szansę na zmiany w całej Europie. W tej chwili kluczowe decyzje na temat przyszłości naszych mórz pozostają w rękach 25-ciu europarlamentarzystów, którzy zasiadają w Komisji Rybołówstwa Parlementu Europejskiego.

www.ocean2012.eu

Posted (Updated )