Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Save the
wildlife of the Adriatic Sea - Stop the oil drilling plans!

Save the wildlife of the Adriatic Sea - Stop the oil drilling plans!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Vladimir B. and may not represent the views of the Avaaz community.
Vladimir B.
started this petition to
President of Croatia Mrs. Kolinda Grabar-Kitarović, Prime Minister of Croatia Mr. Tihomir Orešković, Minister of Economy Mr. Tomislav Panenić, Minister of Environment and Nature Protection Mr. Slaven Dobrović, Minister of Tourism Mr. Anton Kliman, Minister of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure Mr. Oleg Butković, President of the European Commission Mr. Jean-Claude Juncker, European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries Mr. Karmenu Vella, Director for 'Quality of Life, Water & Air' of the European Commission DG Environment Ms. Marianne Wenning, President of the European Parliament Mr. Martin Schulz
The Adriatic Sea of Croatia, one of the most treasured natural environments and preserved parts of Mediterranean Sea, is famous for its thousand islands and breathtaking beaches surrounded by crystal clear waters. Not only is there a significant population on the coast and islands, but as one of the world's most desirable destinations, with the pristine natural beauty of its sea, it has attracted millions of people worldwide for many decades.

More importantly, it is home to more than 7,000 diverse animal and plant species that inhabit clear blue depths, undersea reefs, caves, rocks and sand teeming with unique wildlife, forming the present-day preserved ecosystem that has evolved and survived since ancient days of the Mediterranean Sea! Endangered protected species - magnificent aquatic creatures like the Mediterranean Monk Seal, Bottlenose Dolphin, Short-beaked Common Dolphin, Blue Shark, Great White Shark, Basking Shark and Giant Devil Ray, are just a few among the numerous gorgeous lifeforms of the Adriatic marine wilderness that gives rise to an abundance of endemic flora and fauna, some of which are on the edge of extinction.

Astonishingly, the Croatian Government and its Ministry of Economy, supported by the Ministry of Environment and Nature Protection, created new laws to allow oil companies of the world to drill an extensive 90% of the Adriatic seabed. They would search and extract oil and gas for the decades that follow, and allow drilling rigs as close as 6 kilometers away from each island and dozens of marine protected areas. This would even encroach on the protected wildlife zones of the Natura 2000 Network, violate the EU environmental legislation, and ignore the Public Comment Period suggestions made by each and every one of the respectable experts and scientists, especially those from the field of natural science and nature and environment protection. The fact that this sea is comparatively small, shallow, and also semi-enclosed, makes the risk of permanent pollution, oil disaster and wildlife extinction even more serious! Life on Earth started in our oceans and seas. We are responsible for today, and for generations to come! Please sign the petition and tell everyone to protect the Adriatic Sea and its marine wildlife. Let's deliver a message from around the world, that cannot be ignored!


SPASIMO DIVLJI SVIJET JADRANSKOG MORA - ZAUSTAVIMO PLANOVE NAFTAŠKIH BUŠENJA

Jadransko more Hrvatske, jedno od najvažnijih i najdragocijenijih prirodnih okoliša, dio je sačuvanijih dijelova Sredozemnog mora, poznato po svojih tisuću otoka i prekrasnim plažama s kristalno čistom vodom. Nije to samo životno okruženje značajnog broja stanovnika koji žive na obali i otocima, već je i jedna od najpoželjnijih svjetskih destinacija, čije netaknute prirodne ljepote već niz desetljeća privlače milijune ljudi iz čitavog svijeta.

Ono što je još važnije, to je dom za više od 7000 različitih životinjskih i biljnih vrsta što nastanjuju te bistre plave dubine, podmorske grebene, špilje, stijene i pjeskovito dno, koje vrvi jedinstvenim ekosustavom, evoluiralim i preživjelim još od antičkih dana! Ugrožene vrste - veličanstvena vodena stvorenja poput sredozemne medvjedice, dobrog dupina, običnog dupina, modrulja, velike bijele psine, goleme psine i velikog goluba uhana, samo su neka među brojnim raskošnim oblicima života iz Jadranskog mora, u kojem se nalaze i primjerci endemske flore i faune, od kojih pojedini na samom rubu izumiranja.

Zapanjujuće, Vlada Republike Hrvatske i njeno Ministarstvo gospodarstva, uz potporu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kreirala je nove zakone kako bi se naftnim kompanijama omogućilo bušenje 90% dna jadranskog podmorja. Tražili bi i eksploatirali naftu i plin kroz sljedećih nekoliko desetljeća, te omogućili bušeća istraživanja na svega šest kilometara udaljenosti od svakog otoka i svakog od desetak morskih zaštićenih područja (nacionalnih parkova, parkova prirode i posebnih rezervata). Time bi čak ugrozili zone u kojima obitavaju divlje životinje zaštićene svjetskom ekološkom mrežom Natura 2000, kršeći propise EU o okolišu, ignorirajući javne rasprave kao i sugestije većine uglednih znanstvenika i stručnjaka, osobito onih iz područja prirodnih znanosti, te djelokruga zaštite okoliša i prirode. Jadransko more je relativno maleno, plitko i poluzatvoreno, te je time rizik od trajnog onečišćenja od mogućih naftnih katastrofa i izumiranja vrsta stoga daleko ozbiljniji! Život na Zemlji započeo je u našim oceanima i morima. Mi smo odgovorni za ono što se događa danas, radi generacija koje dolaze! Molimo potpišite peticiju i recite svima da zaštite biljni i životinjski svijet u Jadranu. Pošaljimo poruku iz svih dijelova svijeta, tako da je nitko ne može ignorirati!


More info / opširnije:

http://saveadriatic.com
https://www.facebook.com/NASJadran
https://twitter.com/SaveAdriatic

Posted (Updated )