Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
This petition is closed
Prezes Zarządu spółki PKP PLK: Stop kopcącej nastawni PKP w Falenicy!

Prezes Zarządu spółki PKP PLK: Stop kopcącej nastawni PKP w Falenicy!

This petition is closed
582 have signed. Let's get to  750
582 Supporters

Jacek W.
started this petition to
Prezes Zarządu spółki PKP PLK, właściciel budynku nastawni w Falenicy
Falenica jest jednym z najbardziej dotkniętych przez smog miejsc w Warszawie. Wskaźniki notorycznie notują bardzo wysokie stężenia pyłów, wielokrotnie przekraczające normy. W sezonie grzewczym wyjście z pociągu w Falenicy oznacza drapanie w gardle, czasem spacer w dymie emitowanym z pobliskiej nastawni zarządzanej przez PLK. Ten budynek i jego wyziewy są symbolami naszej walki ze smogiem. Mimo zapewnień, że instalacja grzewcza w budynku spełnia wszystkie normy, dysponujemy dziesiątkami relacji i zdjęć, na których widać jak dym spowija całe centrum Falenicy.
Żądamy natychmiastowej rezygnacji z dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku i przejście na ogrzewanie elektryczne. Budynek ma zainstalowaną klimatyzację, linia kolejowa jest zelektryfikowana od lat 30. XX w. i wydaje się, że palenisko zasilane kilkunastoma tonami węgla w sezonie nie licuje z wizerunkiem spółki PKP PLK. Co więcej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Falenicy Zachód cz. 1 dopuszcza na terenie opracowania prócz ogrzewania z sieci gazowej, tylko ogrzewanie olejem opałowym lub elektrycznością. Prosimy więc w imieniu swoim ‐ mieszkańców Falenicy, naszych dzieci i wszystkich podróżnych o szybką interwencje w tej sprawie.
Posted: 8 January 2018 (Updated: 15 March 2018)