Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Reprezentanta Comisiei Europene in Romania: Transparenta negocierilor privind TTIP

Reprezentanta Comisiei Europene in Romania: Transparenta negocierilor privind TTIP

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Partidul P. and may not represent the views of the Avaaz community.
Partidul P.
started this petition to
Reprezentanta Comisiei Europene in Romania
1. Negociereile privind TTIP, deși se află într-un stadiu avansat, încalcă în continuare PRINCIPIUL TRANSPARENȚEI, lipsind cetățenii de accesul la informație.
În concret, din cele aproximativ 130 de întâlniri desfășurate cu participarea persoanelor sau grupurilor de interese până în luna septembrie 2013, 119 dintre acestea au fost monopolizate de mari grupuri de lobbying (puteți consulta lista completă a întâlnirilor cu toate documentele aferente la http://www.asktheeu.org/en/request/dg_trade_contacts_with_industry ).
Mai mult, în puținele situații în care UE a realizat consultații online, acestea au fost țintite exclusiv către sectorul privat (industrial-comercial) și au privit aspecte STRICT TEHNICE. Lista completă de întrebări o gasiți la : http://babcsf.org/uploads/Cion%20consultation%20on%20EU-US%20trade(1).pdf .

2. Comisia Europeană nu furnizează informații cuprinzătoare privind demersul de negociere, abuzând de pretinsa natură confidețială a negocierilor și documentației.

În scrisoarea oficială din data de 05.07.2013, Comisia Europeană (pe care o puteți găsi la adresa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151621.pdf) menționează faptul că toate documentele vor fi ținute sub confidențialitate, dar dacă este nevoie se va permite accesul anumitor agenții sau părți interesate, societatea civilă fiind exclusă.

3. Negocierile privind TTIP ar trebui să aibă ca punct de plecare documentație la baza cărora se află studii de impact independente.
Cu toate acestea, principalul studiu de impact a fost făcut chiar de către Comisia Europeană prin Directoratul General pentru Comerț al UE (DG Trade), acesta fiind susținătorul și principalul negociator TTIP din partea UE. Cu alte cuvinte, aceste studii nu sunt făcute de terți, ci chiar de negociatori. Mai mult, având în vedere domeniul de activitate al DG Trade – stabilirea politicilor comerciale în zona comerțului liber – se pune în discuție însăși IMPARȚIALITATEA acestuia.
4. Faptul că UE menține un grad ridicat de confidențialitate în privința acordurilor comerciale, refuzând participarea societății civile, are drept consecință EXCLUDEREA persoanelor ce activează în mediul comercial, precum și a consumatorilor, persoane asupra cărora acest acord ar avea un IMPACT DIRECT.
Secretizarea unui asemenea acord încalcă principiile democratice cuprinse în Titlul II al Tratatului privind Uniunea Europeană, cu precădere: asigurarea egalității cetățenilor săi, reprezentativitatea directă, luarea deciziilor într-un mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățenii săi, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public.
În plus, negocierile și acordurile între state au avantajul de a nu fi ghidate de competitivitate în scopul maximizării profitului – lucru care se întâmplă între partenerii privați – ci ele ar trebui să urmărească cooperarea în vederea eficientizării relațiilor economice, politice, sociale și de altă natură. În virtutea acestui scop, secretizarea procesului de semnare a unui acord NU SE JUSTFICĂ.

Posted (Updated )