Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
Rialtas na hÉireann: Tabhair cothrom na Féinne don Ghaeilge is do Ghaeilgeoirí

Rialtas na hÉireann: Tabhair cothrom na Féinne don Ghaeilge is do Ghaeilgeoirí

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Mary B. and may not represent the views of the Avaaz community.
Mary B.
started this petition to
Rialtas na hÉireann
Tá a fhios ag gach Gaeilgeoir in Éirinn gur thug an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin go leor cúiseanna lena chinneadh le héirí as a phost. Tá go leor scríofa sna meáin le seachtain anuas faoi seo ach 'sé bun agus barr an scéil ná go bhfuil an Ghaeilge i gcruachás géar de dheasca chomhlíonadh ghealltanais an rialtais.
Tá faillí mhillteanach déanta le fada sa Ghaeilge ag Rialtas na hÉireann, go háirithe sna ceantair Ghaeltachta agus is mithid dúinne, Gaeil a chur orthu stad iomlán a chur leis sin.
Tá muid bréan tuirseach den chur i gcéill mhallaithe seo atá ag cur na teanga ar bhealach a haimhleasa agus ag déanamh a bheag dúinne, Gaeil

Iarraimid ar Fhine Gael agus ar an Lucht Oibre na heagraíochtaí Gaeilge a mhaoiniú mar is ceart agus ligint dóibh inchur a bheith acu i bpolasaithe oifigiúla an rialtais chun an obair agus an phleanáil teanga a chur i bhfeidhm ar bhealach réadúil agus indéanta.
Iarraimid go ndéanfar seo sula mbíonn sé rómhall.
Posted (Updated )