Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
This petition is closed
Safe & Legal Abortion in Poland Now! | Prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji dla Polek!

Safe & Legal Abortion in Poland Now! | Prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji dla Polek!

This petition is closed
50 Supporters

Anka G.
started this petition to
Members of Polish Parliament, Posłowie i Posłanki na Sejm RP
English version (przewiń w dół, żeby przeczytać po polsku) :

Polish women don’t have access to abortion rights. The existing law allows for termination of pregnancy only in cases of a serious threat to woman’s health, severe damage of the fetus or rape. Its implementation proved to be complete fiction. Officially there are about 500 abortions a year in Poland while for example in Spain, a country with a similar population, the number exceeds 110 000. Non-governmental organizations estimate the number of abortions in the underground at 150 000 a year.

Illegal abortion is always unsafe, especially for women who can’t afford to pay for the procedure in dignified conditions. Those who don’t have enough money have to risk their health and life by using unsafe services and methods.

Polish authorities say they care about reducing the number of abortions but at the same time they do nothing to help women and their partners make informed decisions about parenthood. Reliable, science-based sexuality education is not provided in most schools in the country while contraceptives are expensive and hard to reach, especially for teenagers.


In late August or September the Polish parliament will consider the new bill on conscious parenthood. This progressive law would liberalize the regulations on abortion, making it legal until the 12th week of pregnancy, introduce free/subsidized contraception and comprehensive sexuality education in schools.

We need your help and support to convince Members of Parliament that this change is needed to ensure basic rights of Polish women are respected.

Please sign the petition now individually or as an organization/network.

Thank you!


Polish version:


Od niemal 20 lat Polki nie mają prawa do legalnej i bezpiecznej aborcji. Ustawa z 1993 r. dopuszcza przerywanie ciąży tylko w skrajnych przypadkach, jak zagrożenie zdrowia i życia kobiety, ciężkie uszkodzenie płodu oraz gwałt czy inne przestępstwo. Kobiety, które decydują się na aborcję z innych powodów są zmuszone do korzystania z usług tzw. podziemia aborcyjnego. Nielegalna aborcja jest zawsze uznawana za zabieg niebezpieczny, szczególnie gdy kobiety nie stać na opłacenie sprawdzonego lekarza. Obowiązujące w Polsce prawą jest fikcją – oficjalnie dokonuje się w tym prawie 40-milionowym kraju tylko ok. 500 aborcji rocznie, podczas gdy w niewiele większej Hiszpanii ponad 110 tysięcy kobiet przerywa ciąże każdego roku. Organizacje pozarządowe szacują, że realna skala nielegalnych usług to ok. 150 tysięcy aborcji rocznie.

Polski rząd deklaruje, że zależy mu na ograniczeniu liczby zabiegów, jednocześnie nie robi nic, by pomóc swoim obywatelkom i ich partnerom w podejmowaniu świadomych decyzji rodzicielskich. Antykoncepcja jest droga i trudno dostępna, szczególnie w małych miejscowościach i dla nastolatek, a w większości szkół nie ma rzetelnej edukacji seksualnej.


Pod koniec sierpnia lub we wrześniu odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie. Nowe prawo zakłada dopuszczalność aborcji do 12 tygodnia ciąży, refundację antykoncepcji i wprowadzenie do wszystkich szkół wychowania seksualnego zgodnego z międzynarodowymi standardami.

Potrzebujemy waszej pomocy, aby przekonać posłanki i posłów, żeby poparły/li ten projekt, a polskie kobiety mogły wreszcie korzystać z pełni praw, jakie przysługują każdemu człowiekowi. Kobiety chcą decydować same o sobie!

Prosimy was o podpisanie petycji indywidualnie lub w imieniu swojej organizacji.

Dziękujemy!


Projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie:

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=562


Posted (Updated )