Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
This petition is closed
Save the oceans from plastic pollution!

Save the oceans from plastic pollution!

This petition is closed
3,850 Supporters

Romana K.
started this petition to
Secretary-General Ban Ki-moon UN

Plastic ocean pollution is a serious problem. Small plastics are dangerous to all living creatures on this planet, and of course they are also dangerous to humans.
Waste accumulates in the place where they meet the sea currents curving under the influence of Earth's rotation, creating a huge vortex. Is not it beautiful sea, but a thick soup full of waste. It is a global problem and must also be tackled globally through the UN.

Petition to UN Secretary General Ban Ki-moon:

Save the oceans! Plastic ocean pollution is increasing. Calls on the Member States of the UN to support her existing projects to clean up the oceans from plastics and their subsequent recycling.

More information here:

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pacific_garbage_patch

https://www.youtube.com/watch?v=ROW9F-c0kIQ

Plastové znečištění oceánů je vážný problém. Drobné plasty jsou nebezpečné pro všechny živé tvory na této planetě a samozřejmě jsou také nebezpečné pro člověka.

Odpad se hromadí v místě, kde se setkávají mořské proudy, které se stáčejí pod vlivem rotace Země a vytvářejí obrovský vír. Není to krásné moře, ale hustá polévka plná odpadu. Je to globální problém a musí se také řešit globálně prostřednictvím OSN.

Text petice pro generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona:

Zachraňte oceány! Znečištění oceánů plasty stále stoupá. Žádáme členské státy OSN o podporu již existujících projektů na vyčištění oceánů od plastů a jejich následnou recyklaci.

Více informací:

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pacific_garbage_patch

https://www.youtube.com/watch?v=ROW9F-c0kIQ

Posted (Updated )