Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Stop the Swedish IFAU Register

Stop the Swedish IFAU Register

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Leo R. and may not represent the views of the Avaaz community.
Leo R.
started this petition to
Hillevi Engström, Minister for Employment of Sweden
In English:

Help stop Sweden's new attack on privacy !

Sweden has the latest years seen an enormous increase in state surveillance of ordinary people's lives. Today, a new Big Brother-ish proposal made the headlines , about setting up a database with even more information collected about the population - even about such personal things as ethnicity and membership in trade unions . The sole purpose is to help The Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU) conduct further research of the government's politics.

According to the news, "much of the information will be anonymized" - but the extent of this infringement in citizens rights to privacy nevertheless makes The Chancellor of Justice and The Data Inspection Board, two of Sweden's most respected public authorities on these issues, criticize this new bill. Alas, the government - with Hillevi Engström, Minister for Employment as responsible minister on the issue - does not listen , and wants to implement the law regarding this database already 1 January next year.

But all hope is not lost . In order for the ministry's plan to work, the Riksdag - the Swedish parliament - will vote about the issue. They have the chance to stop it. However, last years the Riksdag has most always sided with the government, so our best chance lies in getting the government to understand that they have the people on their side in saying no to this harming register and save some personal liberty.

So if you think that mere research on governmental issues doesn't make it OK to infringe citizens rights, please sign the petition!

Note: IFAU itself may do real good work, and this petition protests against any legislation that would infringe the right to privacy. If a database could be created without any such infringement (i.e. everything being completely anonymised from teh beginning), that's completely OK.

Photo attribution:
almost witty at Flickr,
CC-BY-NC-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en)


På svenska:

Hjälp till att stoppa regeringens nya attack på våra privatliv!

Övervakningen av vanliga människors privatliv har ökat rejält i Sverige på senare år, med FRA, IPRED och Datalagringsdirektivet. Idag kommer uppgifter om
ett nytt regeringsförslag för att utöka övervakningen av folket. Man föreslår att en ny databas ska skapas med information om medborgarna - där till och med så känslig information som etnicitet och medlemskap i facket ska finnas registrerade. Det enda syftet är att hjälpa forskningsmyndigheten IFAU att forska på effekterna av regeringens politik.

Enligt uppgifter i media kommer stora delar av registret avidentifieras. Men förslaget inskränker ändå rätten till privatliv såpass mycket att självaste Justitiekanslern och Datainspektionen krtiiserar förslaget för att det är för integritetskränkande. Tyvärr bryr sig inte regeringen - med arbetsmarknadsministern Hillevi Engström i spetsen - om denna tunga kritik, och man försöker nu genomdriva förslaget så att lagen ska träda i kraft redan 1 januari nästa år.

Allt hopp är inte ute. Riksdagen kommer kunna fälla förslaget. Av erfarenhet från till exempel FRA vet vi dock att riksdagsledamöterna tyvärr på senare år alltför ofta gjort exakt som regeringen sagt åt dem så vi kan inte lita på att de folkvalda ska hjälpa oss av egen god vilka. Vårt största hopp ligger därför i att övertyga såväl Engström och resten av regeringen, som riksdagens ledamöter, att de har medborgarna på sin sida om de säger nej till denna övervakning - men att de får folket mot sig om de begår ytterligare ett brott mot rätten till privatlivet. Vilket givetvis kan kosta i nästa val.

Så om du håller med om att IFAU visserligen gör ett viktigt arbete, men att detta arbete inte under några omständigheter får inskränka på vår grundläggande rättighet till ett privatliv, skriv under och sprid namninsamlingen!

Notera: IFAU:s arbete överlag är inget denna namninsamling protesterar mot; denna namninsamling protesterar endast mot lagstiftning som skulle tillåta integritetskränkande register. Om registren inte var integritetskränkande, t.ex. om all data var anonymiserad från början, vore det helt okej.

Posted (Updated )