Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
This petition is closed
Stop the Norwegian government legalizeing GM corn nk603 from Monsanto.

Stop the Norwegian government legalizeing GM corn nk603 from Monsanto.

This petition is closed
50 Supporters

Kristoffer N.
started this petition to
Jens Stoltenberg, The Prime Minister of Norway.
I am a Norwegian 27 years old boy/man from the West part of Norway and I live on a farm with organic dairy cows.
I have a little vegetable garden that I grow organic.
It is really important that the farmers/people have the power to grow their own food and seeds without paying fees to the big global companies.
We need healthy soil and groundwater for our and generations to come.
This type of GM corn is: Roundup-ready corn. It means that the corn does not die if the farmers spray Roundup on the corn, but all the other plants that grow in between dies. The corn will then contain roundup when it's ready to eat.
Afterwards the Roundup goes down in the groundwater.
I fear more use of Roundup after an eventual legalization of GM corn nk603.
French scientists have found out that rats get cancer from eating this corntype:
http://www.news.com.au/lifestyle/health-fitness/france-to-probe-cancer-link-to-genetically-modified-corn/story-fneuz9ev-1226477704690

http://www.ijbs.com/v05p0706.htm
Link directly to the cientists.

Monsanto have the patent on both the corn and Roundup.
It's obvious that Monsanto only will make more money and thay want more power.
If you control the seeds you control the people.
Let the people control their own seeds.

Yes to a GMfree, poisonfree and natural world.

In Norwegian;

Eg heitte Kristoffer og er 27 år, frå vestlandet. Eg bur på eit små bruk med økologisk kumjølkeproduksjon. Der har eg ein liten åker eg dyrkar etter økologiske prinsipp.
Det er viktig for meg at all verdens folk har rett til å dyrka sin eigen mat, og å kunna avla sine eigne frø, utan å måtta betala avgifter til store frøfirma, slik som Monsanto.
Maisfrøa som monsanto vil selja i Noreg toler å verta sprøyta med planteværnmiddelet Roundup/Glyfosat (gift som dreper uønska planter).
Planta tek opp gifta og havnar kanskje på ditt matfat.


Sitat; I Norge bruker vi nesten bare overflatevann som drikkevann. Undersøkelser viser rester av glyfosat i overflatevann, spesielt som følge av ugrassprøyting på høsten. Bioforsk skriver i rapporten at når det på etiketten opplyses at midlet er giftig/meget giftig for vannlevende organismer, så er det et stort dilemma i områder med overflateavrenning og erosjon. EU-kommisjonen uttalte allerede i 2001 at Roundup er ”giftig overfor organismer som lever i vann”, og kan ”føre til ødeleggende virkninger på miljøet på lang sikt.”

Sitat 2;Kontrollmyndighetene i EU har i mange år visst at glyfosat gir fosterskader.
Link til begge sitata: http://www.oikos.no/newsread/page.aspx?docid=13440

Det er òg funne restar av Glyfosat/Roundup i grunnvatnet i fleire europeiske land, mest sansynleg så finst det i det norske grunnvatnet også.

Det vert stimulert til meir bruk av Roundup om maisen (GM corn nk603) Vert introdusert i Noreg. Det må ikkje skje.

Franske forskarar har fått prov/bevis på at rotter som et maisen (GM corn nk603)
får kreft.
http://www.news.com.au/lifestyle/health-fitness/france-to-probe-cancer-link-to-genetically-modified-corn/story-fneuz9ev-1226477704690

http://www.ijbs.com/v05p0706.htm

Monsanto har patent på både denne maissorten og Roundup.
Det er innlysande at Monsanto ynskjer meir pengar og makt i heile verden.
Viss du kontrollerar frøa i verden, så kontrollerer du folket.


Ja til kun frø utan genmodifisering.
Ja til giftfri mat og reint vatn.

Av: Kristoffer Nerhus.


Posted (Updated )