Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Stoppa stölden av Afrikas resurser

Stoppa stölden av Afrikas resurser

1,774 have signed. Let's get to 2,500
1,774 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Marja W. and may not represent the views of the Avaaz community.
Marja W.
started this petition to
Svenska EU-parlamentariker
Skriv på Afrikagruppernas upprop. EU:s jakt på billiga råvaror bidrar till konflikter, miljöförstöring och att lokalbefolkningar blir av med sin mark i Afrika. Varje år förlorar tusentals småbönder sin försörjning till stora multinationella företag som lägger beslag på mark och naturresurser. Afrikanska länders beroende av råvaruexport befästs. Multinationella företag undviker dessutom att betala skatt genom att förhandla till sig förmånliga avtal och genom att ta ut vinsten i skatteparadis. Skatteflykten försvårar fattigdomsbekämpningen.

2014 är det EU-parlamentsval. Då väljer vi de som beslutar om EU:s handels och investeringspolitik. Hjälp oss att visa dem att det finns alternativ. Handel och investeringar kan utformas så att de gynnar lokalbefolkningen och utvecklingen i afrikanska länder, men det kräver medvetna val.

EU-parlamentet är en viktig aktör i framtagandet av EU:s handels- och investeringspolitik. Är vi tillräckligt många som skrivit under för ett alternativ så visar vi kandiderande EU-parlamentariker att vi är många som tycker att detta är viktiga frågor!

Posted (Updated )