Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Stoppa vädermanipuleringen ! Stoppa spridandet av Chemtrails-aerosoler

Stoppa vädermanipuleringen ! Stoppa spridandet av Chemtrails-aerosoler

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Micke H. and may not represent the views of the Avaaz community.
Micke H.
started this petition to
Regeringen-Försvarsmakten-SMHI-Svensk media
Till: Regeringen, Försvarsmakten, SMHI, Svensk media

Stoppa besprutningen med giftiga sk Chemtrails ovan våra huvuden NU ! Dumpningarna sker i enorma mängder via Chemtrails.

Det sker både via utländsk makts tankerflyg som upprepat kränker svenskt luftrum och via passagerarflyg som använder "spetsat" bränsle för ändamålet.

Stoppa dom anläggningar i Sverige som använder mikrovågsenergier för att manipulera väder och atmosfär (HAARP)

Ge oss vår blå himmel åter- Stoppa den vädermanipulering -Geoengineering som pågår.

Stoppa dom farliga experimenten i atmosfären med att manipulera vårt väder, atmosfären tillhör oss alla det är ingen fysiklaboratorium åt USA-Nato.

Sprid budskapet som har högsta prioritet före ALLA ANDRA samhällsproblem !

Detta är ALLVAR ! Vi kan inte vänta ! Detta kanske ALDRIG går att reparera ! Vår naturliga väderrytm sätt nu ur spel.

Vi blir förgiftade, föda och vatten blir kontraminerat i detta globala experiment, det drabbar ALLA levande varelser på planeten !

Vi måste stoppa Galningarna som utför denna förgiftning i "Geoengineeringen och växthuseffektens namn" !

Informera alla dina vänner, Press/Radio/Tv/Myndigheter/Regering/Försvaret ! Låt dom veta att VI nu vet och förstått allvaret !

Se upp för oriktig information som finns på tex Wikipedia om chemtrails, det är ren desinformation som fullt medvetet förts ut av makten som skyddar sina intressen i detta samarbete med USA och Nato.

Vem som helstkan bli medlem på Wikipedia och skriva.

Skriv på nu och ta din bit för att detta stoppas !
Posted (Updated )