Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
UEFA: Investigate Serbia for racism and violence, not for “field disturbance”

UEFA: Investigate Serbia for racism and violence, not for “field disturbance”

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Gjergj E. and may not represent the views of the Avaaz community.
Gjergj E.
started this petition to
UEFA
Though this petition, we, the undersigned, requests from UEFA to investigate Serbia for showing racism and hatred propaganda against the Albanian people on October 14 2014 in Belgrade during the football match between Serbia and Albania.

“Kill, Slaughter, so that Šiptar does not exist” chants sang by Serbian fans during the match constitute a violation of articles 14 and 15 of UEFA Disciplinary Regulations and as such, must be investigated and if found true, punished.

------------------------------
UEFA, heto Serbinë për racizëm dhe dhunë, jo për “shqetësim të fushës”
Përmes këtij peticioni, ne firmëtarët, kërkojmë nga UEFA të nisë hetimet ndaj Serbisë për shfaqje të propagandës raciste dhe përdorimit të gjuhës së urrejtjes kundër Shqiptarëve më 14 Tetor 2014 në Beograd gjatë ndeshjes mes Serbisë dhe Shqipërisë.

“Vrit, ther, që Siptari të mos ekzistojë” dhe thirrje të tilla siç u kënduan nga tifozët e Serbisë gjatë ndeshjes përbëjnë shkelje të neneve 14 dhe 15 të Rregullave Disiplinare të UEFA-s dhe si të tilla, duhet të hetohen dhe po që se konkludohen si të vërteta, duhet të ndëshkohen.
Posted (Updated )