Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
Vi vill folkomrösta om NATO och Värdlandsavtalet: Vi vill ha fortsatt fred med Ryssland och övriga världen

Vi vill folkomrösta om NATO och Värdlandsavtalet: Vi vill ha fortsatt fred med Ryssland och övriga världen

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Kristina L. and may not represent the views of the Avaaz community.
Kristina L.
started this petition to
Vi vill folkomrösta om NATO och Värdlandsavtalet
Utan någon egentlig debatt,
mer eller bakom ryggen på svenska folket, har riksdags och regering knutit vårt
land allt närmare NATO och USA:s krigspolitik.

Nu har NATO-förespåkarna
startat en våg av krigspropaganda som dagligen sköljs över oss från de stora tidningarna,
radio och tv. Avsikten är att få igenom det s k Värdlandsavtalet som ger NATO
närmast obegränsat tillstånd för att agera på svensk mark.

Propagandan går på sikt ut på att Sverige ska gå med som medlem i
krigsorganisationen NATO som närmast framställs som en fredsorganisation. Ett svenskt medlemskap skulle i stället bara öka
spänningen kring Östersjön.

Vår militära alliansfrihet som infördes av den
förste bernadotten på Sveriges tron, Karl IV Johan, och som gett oss fred i
drygt 200 år ska vi inte överge utan i stället förstärka.

Frågan
om NATO är inte en höger/vänsterfråga utan en fråga om Sverige ska spela en
fredsmäklande roll för att undvika krig eller om vi ska delta i den tilltagande
krigspropagandan som ökar risken för krig i vår del av världen.Vi
kräveratt
få folkomrösta om Värdlandsavtalet ochatt
Sverige återgår till sin framgångsrika alliansfria utrikespolitik
Posted (Updated )