Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Влада на РМ, Собрание на РМ: БАРАЊЕ ЗА ЗАБРАНА НА РИТУАЛНОТО КОЛЕЊЕ на животните во Република Македонија

Влада на РМ, Собрание на РМ: БАРАЊЕ ЗА ЗАБРАНА НА РИТУАЛНОТО КОЛЕЊЕ на животните во Република Македонија

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Anima M. and may not represent the views of the Avaaz community.
Anima M.
started this petition to
Влада на РМ, Собрание на РМ
Благосостојбата и заштитата на свесно суштество не смее никогаш да биде подредена на религиски барања или други традиции – БАРАЊЕ ЗА ЗАБРАНА НА РИТУАЛНОТО КОЛЕЊЕ на животните во Република Македонија


"Whoever is kind to the creatures of God, is kind to himself."
The Prophet Muhammad

Почитувани,

  • Со оглед на тоа дека ритуално колење е спротивно на секој пропис за колење и убивање на животни, бидејќи во текот на овој тип на колење животното не е под седативи или омамено;
  • со оглед на тоа дека ова предизвикува огромен стрес, страв, болка кај животното, што е спротивно на сите одредби од Законот за заштита и благосостојба на животните;
  • со оглед на тоа дека ритуалното колење е брутално и најчесто се одвива во јавност, буквално пред очите на граѓаните;
  • со оглед на тоа дека оваа практика е спротивна на суштината на Законот за заштита и благосостојба на животните, повикуваме институциите веднаш законски да го забранат овој чин на територија на Република Македонија.

Сегашната ситуација во Македонија открива две прашања&colon
  1. заштита на граѓаните, дури и како потрошувачи, кои не сакаат да гледаат сцени на насилство и не се подготвени да бидат принудени да прифатат такви практики на јавни места и
  2. заштита на некои фундаментални права кои се однесуваат на слободното изразување на една личност и не‐дискриминација.

Еднаквоста на граѓаните е заснована во член 9 од Уставот на Република Македонија. Покрај тоа, член 16 предвидува дека&colon "Се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата".

Мора и да се има на ум дека и муслиманските верски принципи велат дека животните треба да се третираат на сочувствителен и милостив начин. Денешните толкувања на овие чувства водат кон недвосмислено одбивање на практиката на ритуално колење од страна на многу муслимански и еврејски заедници, како и од страна на бројни муслимански заедници посветени на правата на животните и веганството
www.islamicconcern.com

Затоа е неопходно да се препознае вистинскиот баланс помеѓу различните права кога е во прашање и благосостојбата на животните.

Со поддршка на муслиманските сограѓани чувствителни на ваквото насилство, бараме без исклучок забрана на ритуално колење , како и мачење и убивање на животните во име на која било религија (пр. масовни колежи за време на христијанскиот празник Велигден кои секоја година ги осудуваме јавно и бараме да бидат забранети). Благосостојбата и заштитата на свесно суштество не смее никогаш да биде подредена на религиски барања или други традиции.


Активисти на
Анима Мунди здружение за заштита на животни
anima‐mundi.org.mkPosted (Updated )