Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
This petition is closed
Wij protesteren tegen de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam Prof. Ahmet Akgunduz!

Wij protesteren tegen de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam Prof. Ahmet Akgunduz!

This petition is closed
50 Supporters

Netherlands G.
started this petition to
Voor de aandacht van het publiek.

Het is bekend dat universiteiten sinds hun bestaan voorloper zijn van het wetenschappelijk-academische en het vrije denken. Tevens is bekend dat zij er voor pleiten deze kwaliteiten te waarborgen en zij een zeer grote rol spelen in de ontwikkeling van onze samenleving. Als onderwijs –en wetenschappelijk instituut hebben universiteiten onder andere de taak om naast het voeren van de activiteiten met als grondslag het menselijke brein, intelligentie en de creativiteit er van, ook de vooroordelen betreffende en tussen verschillende culturen en geloven weg te nemen en hierbij de verdraagzaamheid, wetenschappelijke bekritisering en ondervraging te stimuleren. Bij de erkenning van de universiteiten als wetenschappelijk- academisch onderwijs instituut heeft het werk van de wetenschappers werkzaam in deze branche een grote rol gespeeld. Spijtig genoeg maken wij mee dat ‘’wetenschappers’’, de basis eigenschappen van universiteiten in het niets doen laten vallen Wij doelen hierbij op de recente uitlating van Prof. Ahmet Akgündüz, verbonden aan het Islamitische Universiteit te Rotterdam.
Naar aanleiding van een bouwproject in Ankara, die in de Turkse media veel aandacht heeft verkregen en bekend staat als de ‘Moskee-Cemhuis project (Cemhuis/Cemevi is de gebedsruimte voor Alevieten) heeft Prof. Ahmet Akgündüz een column geschreven vol vooroordelen en verwijzingen naar ongepaste referenties. Deze column is geheel in tegenstrijd vanuit de positie van een wetenschapper en in deze kwestie de positie van Prof. Ahmet Akgündüz. De column heeft de hij op 30 augustus jl. ook laten publiceren op de website sonhaber.nl, met als titel ‘’Alevilik konusundaki kırmızı çizgilerimiz ve Diyanet'in yanlış teklifleri“ (“Onze uiterste grenzen m.b.t. het Alevitisme en de onjuiste aanbod van de zogeheten Diyanet”) waarin hij het heeft over Alevieten en over de volgens hem verkeerde keuzes van Diyanet (de Turkse Presidium voor Godsdiensten). Met een conservatief-fanatieke ‘Islam’ uitlating heeft Prof. Akgündüz in zijn column niet enkel een openbare belediging geuit tegen het Alevitische geloof en mensen die het geloof aanhangen, haat willen zaaien en willen provoceren, maar heeft hij ook een fout begaan en is in tegenstrijd gegaan met de wetenschappelijk-democratische gebruiken van universiteiten en het onderwijs.

Prof. Akgündüz heeft in zijn bovengenoemde column zichzelf de aangewezen persoon verklaard om de mensen op te dragen waarin en op welke wijze men dient te geloven; ‘’ Zowel Soennieten als Alevieten mogen er van overtuigd zijn, maar een ‘’Cemevi’’, kan niet geaccepteerd worden als een godsdienstig gebedsruimte, ook kunnen hier geen rechten aan verleend worden in een rechtstaat’’. Door een uitlating als deze heeft Akgündüz naar voren willen brengen dat het ‘’Alevitische stroming’’ buiten de ‘’Islam’’ valt en het ‘’Alevitisme’’ buiten te willen sluiten. Tevens heeft hij hierbij duidelijk gemaakt dat volgens hem het in dialoog gaan met mensen die het Alevitisme aanhangen een stap in de verkeerde richting zou zijn, wat onacceptabel is. Deze onacceptabele houding van Akgündüz is hier niet bij gebleven en heeft hij voornamelijk Alevieten, maar ook mensen die zijn geloofsovertuigingen niet delen, haatvol bejegend, beledigd en als doelwit opgesteld voor aanvallen door fanatieke aanhangers van de man.
Prof. Akgündüz heeft het volgende gezegd betreffende mensen die het Alevitisme naleven; ‘’Met deze groep, wat hun naam dan ook mag wezen, kunnen wij geen dialoog hebben.’’ Welke volgde met de volgende bewering ‘’ ...hun eten is niet te eten, met hun dochters en/of zoon kan niet gehuwd worden, hier vallen ook de Druzen, Nusayrīs en kortom alle mensen en groeperingen die de vijf zuilen van de Islam niet accepteren’’. Op de vraag wat de gevolgen zijn van de houding van Akgündüz hoeven we niet ver te zoeken, een stap verder zijn wij getuige van de huidige situatie voornamelijk in het Midden-Oosten waarbij met motieven betreffende het geloof en de levenswijze van mensen bloedbaden gerealiseerd worden. Door deze reden is het moeilijk te bevatten en in te schatten of de betreffende column van Akgündüz, die een professor is en tegelijkertijd rector van een universiteit in Nederland is geschreven door hemzelf of door leden van ‘’Jihad’’, die in Syrië, Soedan, Egypte en vele andere landen voor tragische en voor ons schokkende gebeurtenissen hebben gezorgd. Alle bloedbaden en pijnlijke gebeurtenissen waar wij al een eeuw getuigen van moeten zijn heeft Prof. Akgündüz samen met zijn verstand en geweten gekoppeld aan zijn geloofsovertuiging en is hier uit te blijken dat hij gevoed wordt door een conservatief, naar het volk toe haatdragende geesteshouding. Door deze reden kan de column van Akgündüz ook gelezen worden als een wrede manier van het doordrijven van een cultuur waarin tolerantie niet ter sprake komt.
Akgündüz weegt zijn eigen geloofsovertuiging zwaarder dan een ieder ander, waarbij hij het discussiëren hierover als taboe en onmogelijk acht. Hierbij ziet hij de gehoorzaamheid van de burger als voorwaarde en vernedert hij andere geloofsovertuigingen, culturen en waarden door te zeggen dat gebedshuizen van Alevieten niet als gebedsruimten gezien en geaccepteerd kunnen worden. Net zoals deze manier van aanpak en de geesteshouding geen wetenschappelijke/academische waarde zal hebben, is ook duidelijk dat deze uitspraken niets in het goede doen en averechts staan met artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) namelijk ‘’de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst’’.
Door deze reden keuren wij de column, geschreven door Prof. Ahmet Akgündüz, tegelijkertijd rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam af en protesteren wij hiertegen. Wij nodigen alle mensen en organisaties die voor tolerantie, wetenschap en verlichting zijn uit om zich aan te sluiten aan ons protest. Tevens vragen wij om een ieder, die een relatie heeft met de betreffende persoon en instituut, deze relatie onder de loep te nemen.

Gezi Solidariteit Nederland

Help ons alstublieft ook met de Turkse versie van deze petitie:

https://secure.avaaz.org/en/petition/Rotterdam_Islam_Universitesi_rektoru_Prof_Ahmet_Akgunduzu_protesto_ediyoruz/

Posted (Updated )