Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
ĐỀ NGHỊ NGỪNG TRIỂN KHAI VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN DỰ ÁN DI DỜI 2000 CÂY XANH TẠI HÀ NỘI

ĐỀ NGHỊ NGỪNG TRIỂN KHAI VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN DỰ ÁN DI DỜI 2000 CÂY XANH TẠI HÀ NỘI

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Sống F. and may not represent the views of the Avaaz community.
Sống F.
started this petition to
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI
THƯ ĐỀ NGHỊ KHẨN CẤP NGỪNG TRIỂN KHAI VÀ CÔNG BỐ  THÔNG TIN DỰ ÁN DI DỜI CÂY XANH TẠI HÀ NỘI

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI   
     SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI

Chúng tôi là những quỹ, tổ chức phi chính phủ, cá nhân yêu môi trường và luôn mong muốn đóng góp, xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển bền vững.

Qua các kênh truyền thông báo chí, chúng tôi được biết, UBND Tp Hà Nội vừa thông qua quyết định cho phép Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (Sở GTVT) thực hiện việc xén vỉa hè và dải phân cách để mở rộng lòng đường trên 15 tuyến phố thuộc 12 quận. Song song đó, Sở GTVT Hà Nội dự kiến cần di chuyển và chặt bỏ khoảng 2.000 cây xanh nằm trong phạm vi thi công.

Đứng từ góc độ cộng đồng, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, chỉnh trang đô thị, hè phố của Sở GTVT. Tuy nhiên, trước thực trạng môi trường đang ngày một ô nhiễm nghiêm trọng hơn, trái đất đang nóng lên từng ngày cũng như bài toán cơ sở hạ tầng giao thông đô thị vô cùng phức tạp, chúng tôi rất quan tâm đến việc Sở GTVT triển khai dự án này. Chúng tôi kiến nghị UBND Tp Hà Nội và Sở GTVT tạm ngưng triển khai dự án và bằng văn bản, công bố thông tin về kế hoạch thực hiện dự án cho cộng đồng, cụ thể như sau:  
- Lộ trình quy hoạch lại các tuyến phố, thời gian, kế hoạch thi công và dự toán ngân sách;
- Giải pháp dịch chuyển cây xanh, những loại cây nào sẽ bị chặt bỏ, loại cây nào sẽ di chuyển, tiến độ và chi phí thực hiện;
- Địa điểm di chuyển, kế hoạch chăm sóc quản lý đối với những cây được di dời;
- Nguồn gỗ từ những cây bị chặt sẽ được sử dụng vào mục đích gì;
- Kế hoạch phục hồi mảng xanh đối với các tuyến đường có cây bị chặt bỏ và di dời cùng với dự toán chi phí cho việc trồng lại cây mới;

Việc tạm ngưng triển khai dự án và minh bạch các thông tin trên sẽ tạo điều kiện để các chuyên gia, các tổ chức và tham gia phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng trong quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả.
Sáng ngày 29/5/2019, chúng tôi đã nhận được tin báo từ nhiều người dân sống tại Hà Nội, dự án đã được triển khai, cây xanh đã bắt đầu bị chặt trong khi những thông tin dự án vẫn chưa được công bố rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi đề nghị UBND Tp Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội khẩn cấp cho ngừng triển khai và cung cấp thông tin kế hoạch của dự án mở rộng đường giao thông này để cộng đồng có thể cùng yên tâm và chung tay vì một Hà Nội - “ thành phố xanh ” của Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.  

Quỹ Hỗ trợ & Phát triển Cộng đồng Sống bền vững
Và các cá nhân yêu môi trường, yêu Hà Nội.  
Posted (Updated )