Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Geen 'knip' in ons hoger onderwijs!

Geen 'knip' in ons hoger onderwijs!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Georg S. and may not represent the views of the Avaaz community.
Georg S.
started this petition to
Ben Weyts
De elitaire knip-maatregel die Ben Weyts wil doorvoeren houdt in dat studenten vanaf 2023 niet meer dezelfde richting mogen blijven doen wanneer ze na hun tweede jaar nog niet geslaagd zijn voor een eerstejaarsvak.

Deze maatregel is contraproductief. Het zal tot méér verloren studiejaren leiden. Het zorgt voor meer stress voor studenten, minder gediplomeerd talent op de arbeidsmarkt, en vooral meer ongelijkheid in het onderwijs.

Wij zeggen nee tegen de knip, en ja aan meer échte studiebegeleiding.

Posted (Updated )