Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
Geen verwijdering van de mindervalidenparking in Koolmijnlaan-cité

Geen verwijdering van de mindervalidenparking in Koolmijnlaan-cité

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Danny W. and may not represent the views of the Avaaz community.
Danny W.
started this petition to
Burgemeester Mario Borremans
Het schepencollege besliste op 14/7/2021 om de mindervalidenparking aan bakkerij ISTANBUL ,Koolmijnlaan 42 (BlaBla) te verwijderen op vraag van de handelaar. Dit brengt de houders van een speciale parkeerkaart in gevaar: door de mindervalidenparking naar de overzijde van de drukke Koolmijnlaan te verplaatsen moet de minder mobiele (2x) de drukke gewestweg over te steken... zonder zebrapad ! De verwijdering heeft bijkomend als gevolg dat de personen met een beperking pas een eerste mindervalidenparking kunnen gebruiken ter hoogte van HEMA. Een winkelstrook van 400 m is nu zonder aangepaste parkeerfaciliteit voor gehandicapten ! De verwijdering wordt uitgevoerd als een proefopstelling tot 31/12/2021. Dan evalueert het schepencollege de maatregel. Met uw hulp kan de adviesraad voor toegankelijkheid (GATAB) deze dramatische ingreep voor de minder mobiele nog keren. Laat uw stem in het algemeen en de personen met een beperking in het bijzonder horen en vul de petitie in ! Zo kunnen we de mindervaliden teruggeven waar ze recht op hebben!
Posted (Updated )