Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
EU leaders must act now to make Europe a safe place for war refugees from Ukraine

EU leaders must act now to make Europe a safe place for war refugees from Ukraine

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Joanna B. and may not represent the views of the Avaaz community.
Joanna B.
started this petition to
Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, and all other EU leaders
POLISH, GERMAN & UKRAINIAN BELOW

Every day, thousands of people fleeing Ukraine get off the train at the Berlin Central Station arriving from Warsaw or another Eastern European city. I’ve met the volunteers who greet them in Ukrainian and Russian. They are just regular Berliners, some refugees themselves who showed up two weeks ago to help. They have been working around the clock, but there are still challenges with providing for basic needs like heated sleeping areas, food supplies or COVID tests. They have done an amazing job to address a diverse set of needs – there is also a tent for breastfeeding mothers, additional services for the hearing impaired, people of color and LGBTQ refugees.

But the volunteer coordinators look exhausted and worried. “Last night, we almost had a stampede here” – one of them tells me. The security concerns at the station are very serious. There have been incidents of children being lured away by suspicious individuals. There are fears that human traffickers pose as people offering accommodation. It feels like a tragedy is looming around the corner. Or it is already happening, just out of sight.

Here, a stone throw away from the Bundestag, the German government seems completely absent. We need urgently to demand our governments and the EU as a whole take action to avoid a humanitarian disaster.

We demand that Chancellor Olaf Scholz, EU Commission President Ursula von der Leyen, and all other European leaders act swiftly to prevent a humanitarian crisis, caused by their chaotic response to the arrival of refugees from Ukraine. We ask for additional resources from EU governments to be dedicated to making sure all refugees from Ukraine are treated with dignity and respect.

In the last days, we see a humanitarian crisis unfolding at the train stations in Poland and Berlin. It is clear that leaving the response in the hands of volunteers, NGOs and local governments will not be enough.

European leaders need to immediately dedicate funds for services for refugees arriving in European cities and ensure that this funding gets speedily to where it is needed most. Right now, refugees are often forced to sleep on cold floors, lacking access to proper food and medical assistance. Vulnerable people, including children, are at high risk of falling prey to human traffickers. We demand that security and basic services are treated as a priority to prevent refugees from experiencing further traumas.

As the next step, all refugees, regardless of their nationality, ethnicity or religion, should be granted the right to residence for at least 18 months with full access to educational and health systems in the place of their choice. Creation of both temporary accommodation and long-term housing need to be funded by European states. Proper language support needs to be provided for those who only speak Ukrainian or Russian and for those who want to learn a new European language. A right to work should be granted immediately, but no one should be forced to work or be exploited.

We, European citizens, have learned our lessons from the inadequate response to previous refugees seeking protection in Europe – this time, the EU leaders must get their response right.

Initiators:
 • Razem Berlin
 • European Alternatives
 • Citizens Take Over Europe
 • Another Europe Is Possible

 • References
  [1] Read our call for action to all citizens in cities and communities around Europe: https://citizenstakeover.eu/blog/call-to-action-donotleaveusalone/
  [2] Join our solidarity demonstration on Wednesday, March 16 from 5 PM at the Chancellor’s Office: https://www.facebook.com/events/301963091868527/
  [3] Press release by the Berlin aid organization “Moabit hilft e.V”: https://twitter.com/Moabithilft/status/1502619603599515649

  *****

  Liderzy europejscy muszą działać natychmiast, żeby uczynić z Europy bezpieczny dom dla uchodźców z Ukrainy

  Do Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Olafa Scholza, Szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i wszystkich liderów i liderek europejskich:

  Każdego dnia, tysiące uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy wysiada na berlińskim Dworcu Głównym z pociągów, które wyruszyły z Warszawy i wielu innych wschodnioeuropejskich miast. To tutaj spotkałam wolontariuszki i wolontariuszy, którzy przybyłych witają w ich ojczystych językach – po ukraińsku i rosyjsku. To zwykli mieszkańcy i mieszkanki Berlina – niektórzy z nich sami są uchodźczyniami bądź uchodźcami – którzy dwa tygodnie temu stawili się do pomocy. Pracują 24 godziny na dobę, ale wciąż mierzą się z trudnościami w dostarczaniu podstawowych artykułów i odpowiadaniu na potrzeby przybyłych gości, takich jak ogrzewane miejsca noclegowe, zaopatrzenie żywnościowe i testy na COVID. Wykonują kawał niesamowitej pracy, żeby spełnić najróżniejsze potrzeby osób uchodźczych – nie brakuje tu namiotu dla karmiących matek oraz dodatkowej pomocy dla osób z ograniczeniem słuchu, o różnym kolorze skóry oraz LGBTQ.

  Niestety osoby koordynujące są wycieńczone i przybite. „Wczoraj wieczorem doszło tutaj prawie do masowej paniki”, powiedziała mi jedna z nich. Obawy związane z bezpieczeństwem na dworcu są bardzo poważne. Zdarzały się przypadki zabierania dzieci przez podejrzane osoby. Istnieje ponadto obawa, że za osobami oferującymi zakwaterowanie kryją się handlarze ludźmi. Dominuje wrażenie, że za rogiem czai się jakaś zbliżająca się tragedia. A może dzieje się już teraz, z dala od naszego wzroku.

  W tym właśnie miejscu, rzut kamieniem od niemieckiego parlamentu, rząd federalny wydaje się całkowicie nieobecny. Musimy jak najpilniej domagać się od rządów krajowych i całej UE, aby podjęły działania w celu uniknięcia katastrofy humanitarnej.

  Żądamy, by Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Olaf Scholz, Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz wszyscy pozostali liderzy i liderki krajów europejskich podjęli niezwłoczne działania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu, który spowodowany jest ich chaotyczną odpowiedzią na przybycie osób uchodźczych z Ukrainy. Domagamy się od rządów europejskich dodatkowych zasobów, które zagwarantują pełne szacunku i godności traktowanie osób przybyłych z terenów wojennych.

  W ostatnich dniach na naszych oczach na dworcach kolejowych w Polsce i w Berlinie rozgrywa się kryzys humanitarny. Pozostawienie odpowiedzialności za tę sytuację w rękach wolontariuszek i wolontariuszy, NGO-sów i lokalnych władz nie wystarczy.

  Liderzy i liderki państw europejskich muszą natychmiast przeznaczyć dodatkowe fundusze na pomoc dla osób uchodźczych przybywających do Unii Europejskiej i upewnić się, że trafi ona bez zbędnej zwłoki tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. W tej chwili, uchodźczynie i uchodźcy są często zmuszeni do spania na zimnych posadzkach, nie mają dostępu do odpowiedniego wyżywienia i opieki medycznej. Osoby bezbronne, w tym dzieci, są wystawione na wysokie ryzyko dostania się w ręce handlarzy ludźmi. Domagamy się, aby bezpieczeństwo i podstawowe potrzeby uciekających przed wojną były traktowane priorytetowo, co pomoże uniknąć narażenia ich na dodatkową traumę.

  Kolejnym krokiem będzie zapewnienie wszystkim osobom uchodźczym, bez względu na narodowość, etniczność i religię, prawa do pobytu na terenie UE przez co najmniej 18 miesięcy oraz pełnego dostępu do edukacji i służby zdrowia w wybranym przez nich miejscu. Zarówno noclegi tymczasowe, jak i mieszkania długoterminowe dla uchodźczyń i uchodźców muszą być finansowane przez państwa europejskie. Ci, którzy porozumiewają się tylko w języku ukraińskim bądź rosyjskim oraz dla tych, którzy chcą się nauczyć języka kraju przyjmującego, musi być zapewnione odpowiednie wsparcie językowe. Zezwolenia do wykonywania pracy muszą być udzielone natychmiast, przy czym nikt nie może być do pracy zmuszony bądź w niej wykorzystywany.

  My, obywatelki i obywatele Europy, odrobiliśmy lekcję z niewystarczającej odpowiedzi na poprzednie kryzysy uchodźcze. Tym razem liderzy i liderki europejscy muszą stanąć na wysokości zadania.

  Inicjatorzy:
 • Razem Berlin
 • European Alternatives
 • Citizens Take Over Europe
 • Another Europe Is Possible

 • Linki

  [1] Przeczytaj nasze wezwanie do działania skierowane do wszystkich obywatelek I obywateli Europy: https://citizenstakeover.eu/blog/call-to-action-donotleaveusalone/
  [2] Dołącz do naszej akcji solidarnościowej w środę 16 marca o godz. 17 pod Kancelarią Niemiec: https://www.facebook.com/events/301963091868527/
  [3] Oświadczenie prasowe berlińskiej organizacji pomocowej “Moabit hilft e.V”: https://twitter.com/Moabithilft/status/1502619603599515649

  *****

  EU-Staatschef*innen müssen sofort handeln, um Europa zu einem sicheren Zuhause für Geflüchtete aus der Ukraine zu machen

  An Bundeskanzler Olaf Scholz, Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und alle EU-Regierungschef:innen

  Jeden Tag kommen tausende Geflüchtete aus der Ukraine am Berliner Hauptbahnhof an. Ich habe hier ehrenamtliche Helfer:innen kennengelernt, die sie auf Ukrainisch oder Russisch begrüßen. Sie sind ganz normale Berliner:innen – einige sind selbst Geflüchtete – und sind vor zwei Wochen erschienen, um bei deren Aufnahme zu helfen. Sie arbeiten rund um die Uhr, dennoch gibt es immer noch Schwierigkeiten bei der Versorgung – es fehlen beheizte Schlafbereiche, Verpflegung und Corona-Tests. Die Helfer*innen haben eine bewundernswerte Arbeit geleistet – es gibt sogar ein Zelt für stillende Mütter und zusätzliche Unterstützung für Hörgeschädigte, People of Colour sowie LGBTQ-Geflüchtete.

  Aber die Ehrenamtlichen sehen ermüdet und verzweifelt aus. „Letzte Nacht hatten wir hier fast einen Panikausbruch“, erzählt mir eine Person. Die Sicherheitsbedenken vor Ort sind sehr ernst. Es ist vorgekommen, dass Kinder von verdächtigen Personen abgeholt wurden. Es besteht die Angst, dass sich hinter den Unterbringungsangeboten Menschenhändler:innen verbergen könnten. Es fühlt sich wie eine sich anbahnende Tragödie an. Oder vielleicht geschieht sie bereits, nicht in unserem Sichtfeld.

  Hier, nur einen Steinwurf weit vom Deutschen Bundestag, ist die Präsenz der deutschen Bundesregierung kaum spürbar. Es ist notwendig, dass wir unsere Regierungen und die EU als Ganzes zum sofortigen Handeln auffordern, um einer humanitären Katastrophe vorzubeugen.

  Wir fordern den Bundeskanzler Olaf Scholz, die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen sowie alle europäische Staatschef*innen dazu auf, unverzüglich gegen die drohende humanitäre Krise vorzugehen, die durch die chaotische Reaktion auf die Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine verursacht ist. Wir verlangen zusätzliche Hilfsmittel von seiten der EU-Regierungen, die dafür sorgen sollen, dass alle Geflüchtete mit Respekt und Würde behandelt werden.

  In den letzten Tagen entfaltet sich vor unseren Augen eine humanitäre Krise an Bahnhöfen in Polen und Berlin. Es ist klar, dass es nicht ausreicht, deren Bewältigung in den Händen von Helfer:innen, NGOs und der Landesregierung Berlins zu lassen.

  Europäische Staats- und Regierungschef:innen müssen unverzüglich Geldmittel für die Aufnahme von Geflüchteten in europäischen Städten bereitstellen und dafür sorgen, dass die finanzielle Unterstützung möglichst schnell dorthin gelangt, wo sie am dringendsten benötigt wird. In diesem Moment, sind Geflüchtete aus der Ukraine dazu gezwungen, auf kalten Böden zu schlafen, und haben keinen Zugang zu Nahrung und medizinischer Versorgung. Vulnerable Menschen, darunter Kinder, haben ein höheres Risiko, Menschenhändler:innen zum Opfer zu fallen. Wir fordern, dass die Sicherheit und Grundversorgung von Geflüchteten priorisiert werden, um sie vor weiteren Traumata zu schützen.

  Als Nächstes müssen allen Geflüchteten, unabhängig von ihrer Nationalität, ethnischen Herkunft oder Religion, ein Aufenthaltsrecht von mindestens 18 Monaten sowie voller Zugang zu Bildung und zum Gesundheitswesen an ihrem Wahlwohnsitz gewährt werden. Die Schaffung von sowohl temporären Unterkünften als auch langfristigen Wohnstätten muss durch die EU-Staaten finanziert werden. Denjenigen, die entweder nur Ukrainisch oder Russisch sprechen oder die Sprache ihres Aufnahmelandes erlernen wollen, muss entsprechende sprachliche Unterstützung gewährleistet werden. Arbeitserlaubnisse müssen sofort erteilt werden, doch keine:r soll zu Arbeit gezwungen oder ausgebeutet werden.

  Wir, europäische Bürger:innen, haben unsere Lehre aus der ungenügenden Reaktion auf vorherige Migrationskrisen in Europa gezogen – diesmal müssen auch die EU-Staatschef*innen dieser Herausforderung endlich gerecht werden.

  Initiator:innen:
 • Razem Berlin
 • European Alternatives
 • Citizens Take Over Europe
 • Another Europe Is Possible

 • Links
  [1] Lies unseren Aktionsaufruf an alle europäische Staatsbürger*innen: https://citizenstakeover.eu/blog/call-to-action-donotleaveusalone/
  [2] Komm zu unserer Solidaritätsdemonstration am Mittwoch, den 16. März um 17:00 Uhr am Bundeskanzleramt: https://www.facebook.com/events/301963091868527/
  [3] Pressemitteilung der Berliner Hilfsorganisation “Moabit hilft e.V.”: https://twitter.com/Moabithilft/status/1502619603599515649

  *****

  ​​Європейські лідери мусять діяти вже зараз, щоби перетворити Європу на безпечний дім для біженців з України

  Канцлеру Федеративної Републіки Німеччина Олафу Шольцу, голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та всім лідерам Європи

  На берлінському Головному вокзалі тисячі біженців з України щодня виходять з поїздів, які відправилися з Варшави та багатьох інших східноєвропейських міст. Саме тут я побачила волонтерів, які зустрічають тих, хто прибув, їх рідними мовами – українською та російською. Це звичайні жителі Берліна – серед них таки є біженці – які два тижні тому вирішили допомогти. Не зважаючи на цілодобову кропотку працю, вони все одно зазнають постійних проблем з постачанням базових продуктів та задоволенням потреб новоприбулих – переночувати в теплі, харчування або тести на COVID. Волонтери виконують неймовірну роботу, щоби задоволити найрізноманітніші потреби біженців – тут можна знайти окрему палатку і для годуючих мам, і для осіб з пошкодженням слуху, іншим кольором шкіри або членів ЛГБТ-спільноти.

  На жаль, координатори зараз виснажені та пригнічені. «Вчора ввечері майже виникла тут масова паніка» - сказала мені одна з координаторів. Побоювання щодо безпеки є дуже серйозними. На вокзалі траплялися вже випадки заманювання дітей з боку підозрілих осіб. До того ж біженці, яким пропонують житло, можуть опинитися у пастці торговлі людьми. У людей складається враження, що ось-ось назріває якась трагедія. Або коїться уже зараз, прихована від наших очей.

  Саме тут, неподалік німецького парламенту, федеральний уряд нібито відсутній. Ми мусимо якомога швидше вимагати від урядів держав та всього ЄС вжити заходів з запобіження гуманітарної катастрофи.

  Ми вимагаємо, щоби канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та всі інші лідери європейських держав якомога швидше вжили заходи з запобіження гуманітарній кризі, яка визвана їхньою хаотичною реакцією на прибуття біженців з України. Ми вимагаємо від урядів Європи додаткових ресурсів, щоби забезпечити гідне ставлення до людей, які прибули з зони бойових дій.

  Останніми днями на вокзалах Польщі та Берліна на наших очах розгортається гуманітарна криза. Перекидаючи відповідальність на волонтерів, громадські організації та місцеве самоврядування, ми не зможемо впоратись з цією ситуацією.

  Європейські лідери мусять негайно виділити додаткові кошти для допомоги біженцям, які прибувають до Європейського Союзу, та здійснювати контроль, щоби ця допомога без затримки потрапляла там, де вона найбільш потрібна. Станом на зараз біженці часто змушені спати на землі в холоді, без доступу до якісного харчування та лікування. Багато людей, особливо діти, беззахисні перед загрозою торговлі людьми. Ми вимагаємо, щоби надати пріоритет безпеці і базовим потреб біженців та захистити їх від додаткової психічної травми.

  Наступним кроком буде надання усім біженцям, не зважаючи на національність, етнічність та релігію, права на проживання на території ЄС щонайменше упродовж 18 місяців, а також повного доступу до освіти та охорони здоров’я у вибраному місці. Житло, як тимчасове, так і на довгий строк, має фінансуватись за рахунок європейських держав. Для тих, хто спілкується виключно українською або російсько та хоче вивчити мову країни, яка його приймає, слід забезпечити відповідну мовну підтримку. Дозволи на роботу слід надати вже зараз, проте ніхто не може бути примушеним до праці або й там використаним.

  Ми, громадяни та громадянки Європи, зробили висновки з недостатньої відповіді на попередні кризи біженців. Цього разу європейські лідери мусять скласти цей іспит.

  Ініціатори:
 • Razem Berlin
 • European Alternatives
 • Citizens Take Over Europe
 • Another Europe Is Possible

 • Посилання:
  [1] Прочитай наш заклик до дії до всіх громадян Європи: https://citizenstakeover.eu/blog/call-to-action-donotleaveusalone/
  [2] Приєднайся до нашої акції солідарності в середу 16 березня о 17 годині під Канцелярією Німеччини: https://www.facebook.com/events/301963091868527/
  [3] Повідомлення берлінської гуманітарної організації “Moabit hilft e.V”: https://twitter.com/Moabithilft/status/1502619603599515649

  Posted (Updated )