Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Geen tweede ontruiming van de ADM-gemeenschap! No second eviction from the Adm community!

Geen tweede ontruiming van de ADM-gemeenschap! No second eviction from the Adm community!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Yke M. and may not represent the views of the Avaaz community.
Yke M.
started this petition to
College en Raad van Amsterdam
Bijna anderhalf jaar geleden werd het ADM terrein ontruimd. Van de ruim de 125 bewoners is een groot deel een terecht gekomen op de Slibvelden in Amsterdam Noord en zetten daar hun manier van wonen en hun culturele activiteiten door.   Nu wordt de groep opnieuw gedwongen te vertrekken op 1 november as. Zonder dat daar een noodzaak voor is, zonder alternatief en terwijl een oplossing in zicht is.De gemeente stelt namelijk dat er een permanente plek voor de ADM gemeenschap komt binnen het ‘vrije ruimte beleid’ in een jaar of twee. De ADM gemeenschap juicht dit voornemen toe, maar er moet ook een oplossing komen voor de overbruggingsperiode tussen 1 nov a.s. en de realisatie van de nieuwe plek.Voor de Slibvelden in Noord zijn geen concrete plannen. Er zijn geen belangrijke gronden om de verblijfstermijn van de groep niet te verlengen voor deze overbruggingsperiode.De ADM gemeenschap vraagt uw steun. Teken deze petitie en stop een tweede onnodige ontruiming  van de ADM gemeenschap.
The ADM community was cleared almost a year and a half ago. A large part of the more than 125 residents ended up in the Slib fields in Amsterdam North and continue their way of living and their cultural activities there. Now the group is forced to leave again on November 1st. Without the need for it, without an alternative and while a solution is in sight, because the municipality states that there will be a permanent place for the ADM community within the 'free space policy' in a year or two. The ADM community applauds this intention, but there must also be a solution for the bridging period between 1 November and the realization of the new site. There are no concrete plans for the Slib Fields in Amserdam North. There are no significant grounds for not extending the group's term of stay for this bridging period. The ADM community is asking for your support. Sign this petition and stop a second unnecessary eviction from the ADM community.

 

Posted (Updated )