Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
El Turó, en català!

El Turó, en català!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by El T. and may not represent the views of the Avaaz community.
El T.
started this petition to
Departament d'Educació
Ja fa gairebé 30 anys que les escoles de Catalunya practiquen la immersió lingüística a les aules . La introducció de la immersió ha permès que l'escolarització de les criatures proporcioni les competències acadèmiques esperades, la integració social i cultural desitjables per a tota la ciutadania i garantir la possibilitat d'una vida plena en català després de llargs anys de marginació i criminalització.

Després d'anys de plena normalitat de l'escolarització en català, diferents interessos polítics (mitjançant denúncies i soroll mediàtic) han dut els tribunals a dictaminar sentències que estableixen quotes de llengües vehiculars a la docència.

L'últim cas conegut ens ha afectat a l' Escola Turó del Drac (Canet de Mar, Maresme), on una sentència del TSJC estableix unes mesures cautelars que obliguen el centre a impartir el 25% de les hores lectives d'un grup de P5 en llengua castellana. Aquesta sentència sorgeix arran de la denúncia d'una família de l'esmentat grup classe que demanava un 50% de les hores lectives en llengua castellana.

Diverses famílies del grup classe afectat i de la resta de l'escola, organitzades sota el nom El Turó en Català i amb orígens lingüístics diversos (més enllà del binomi castellanoparlant-catalanoparlant) han començat a organitzar-se per mostrar el seu desacord amb aquest atac a la immersió lingüística.

Des del grup @elturoencatala volem manifestar:
  • la nostra defensa de la llengua catalana i el model d'immersió lingüística
  • que els atacs a la immersió impacten greument en la igualtat d'oportunitats de  l'alumnat
  • la motivació política de la denúncia i els seus efectes negatius sobre el  projecte pedagògic de l'escola
  • el perjudici d'aquest canvi a mig curs sobre les dinàmiques del grup i el  projecte del centre
  • que les decisions preses en un projecte pedagògic no es poden canviar a plaer
  • que la llengua castellana és ben present a la vida social escolar (aules,  patis, projectes...)
  • que en cap cas la defensa de la immersió s'ha d'entendre com un atac envers el  castellà i el seu ensenyament
  • el nostre rebuig a qualsevol tipus de violència i assenyalament, preservant per  damunt de tot els interessos dels infants de l'escola

Per tot això, demanem al Departament d'Educació les accions necessàries per blindar la immersió lingüística a les escoles catalanes. Fem una crida també a la resta de famílies i ciutadania en general a sumar-se a les activitats i reivindicacions que proposem.

https://elturoencatala.cat/
https://twitter.com/elturoencatala


Posted (Updated )