Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Odblokowanie kont na Facebooku z powodu blokady za nic

Odblokowanie kont na Facebooku z powodu blokady za nic

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Kacper B. and may not represent the views of the Avaaz community.
Kacper B.
started this petition to
Facebook, Ministerstwo Cyfryzacji
Większość osób zostało zablokowanych na Facebooku 29-31 grudnia z powodu (cytuję): "stwierdziliśmy, że nie ma uprawnień do korzystania z serwisu Facebook"

Każdy, kto próbuje zweryfikować konto za pomocą formularza: Odwołaj się od wyłączenia profilu i spróbuje wysłać formularz dostaje komunikat:
Nie możemy ponownie zweryfikować decyzji o wyłączeniu Twojego konta.
Ze względu na pandemię COVID-19 mamy obecnie ograniczoną liczbę pracowników weryfikujących zgłoszenia i nie możemy ponownie rozpatrzyć tej decyzji.Posted (Updated )