Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Victory
Ruim 275 handtekeningen op 24u!

Ruim 275 handtekeningen op 24u!

Victory
1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Pieter V. and may not represent the views of the Avaaz community.
Pieter V.
started this petition to
Groen Merelbeke
Onze petitie om de Vrijheidsboom van Munte te behouden heeft zijn doel niet gemist. We werden laattijdig getipt over de op til zijnde kap, dus snelle actie was nodig. Toch tekenden op minder dan 24u reeds 275 mensen de enquête en kwam er berichtgeving in de pers. We nemen contact met het gemeentebestuur en hopen nog druk te kunnen zetten.

Bedankt alvast aan wie tekende! Verspreid het gerust nog verder!

De vrijheidsboom van Munte dreigt gekapt te worden!

Deze oude linde, met stamomtrek 3,5 meter uit begin 19e eeuw, is een waar symbool in Munte! De boom is dan ook officieel opgenomen op de Vlaamse lijst van onroerend erfgoed. We krijgen echter signalen dat deze kanjer gekapt zal worden, komende week al?!

Wij roepen het gemeentebestuur van Merelbeke op om deze kap onmiddellijk tegen te houden!

Over de Vrijheidsboom in kwestie:
"De historische dorpskern van Munte bevond zich, vóór de bouw van de nieuwe kerk in 1865, ter hoogte van de huidige begraafplaats. Op deze plaats stond de oude kerk met kerkhof en waren er verschillende cafés waaronder de Boerderij-herberg In Sint-Apollonia. In een van die cafés was het oude gemeentehuis en de schuttersvereniging gevestigd. Op de plaats van het vroeger gemeentehuis werd een verkaveling gerealiseerd en is de lindeboom vermoedelijk nog de enige verwijzing naar de 19de-eeuwse situatie. We vermoeden dat de boom als vrijheidssymbool is geplant in de dorpskom bij het gemeentehuis".
Posted (Updated )