Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
Water voor later.

Water voor later.

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by 2036 K. and may not represent the views of the Avaaz community.
2036 K.
started this petition to
Ons nieuwe parlement
Wij vragen uw aandacht voor de toekomst van ons water.


Staat u er wel eens bij stil? Hoe belangrijk water is voor uw en ons leven? Feit is: we kunnen niet zonder water. Daarom moeten we het water beschermen, voor ons, maar ook voor toekomstige generaties. Zij moeten ook op water kunnen rekenen. Dat is waarom wij u deze brandbrief sturen en u tegelijkertijd een oplossing aanreiken. 

Water is een cruciale hulpbron en essentieel voor ons dagelijkse leven. Niet alleen als drinkwater, maar ook om ons van voedsel en andere producten te voorzien. Water is de bron van het leven, van hygiëne en gezondheid, van behoud en groei van onze natuur, van plezier maken. Water is overal. Toch zijn er veel zorgen over de continuïteit van de beschikbaarheid van zoetwater. Bodemwater verzilt, bossen en natuurgebieden drogen op, en rivieren en andere watergebieden raken vervuild.

Toegang tot schoon water is een door Nederland erkend mensenrecht, maar waar staat het bij ons? Niet in de grondwet. Hoe zou het zijn als we dankzij dit recht kunnen realiseren dat grachten zo schoon zijn, dat we er in kunnen zwemmen? Dat bedrijven geen pesticiden en ander gif meer lozen in oppervlaktewateren? En vindt u dat er ook schoon water beschikbaar moet zijn voor de natuur, nu en in de toekomst? Wij denken van wel. 

Ons doel is om zorg te dragen dat schoon water in Nederland gelijkwaardig beschikbaar zal zijn voor toekomstige generaties, net zoals dat nu voor ons is. Daarom vinden wij dat het recht op water helder in onze grondwet moet worden opgenomen. Ons verzoek aan u is om een nieuw Artikel 21a Grondwet te creëren:

Artikel 21a. Het recht op water
1. Ieder heeft het recht op water.
2. Toekomstige generaties hebben het recht op water.
3. Al het leven - dieren, planten en waterlichamen inbegrepen - heeft het recht op water.
4. Het recht op water betekent minimaal toegang tot voldoende, schoon en veilig, acceptabel en betaalbaar water.

Wij vragen u daarbij: wijzig meteen ook het huidige Artikel 21 en neem daarin op “het recht op een schoon en gezond leefmilieu voor huidige en toekomstige generaties”.
Net als meer dan 100 andere landen wereldwijd dat hebben gedaan. En zoals 8 Nederlandse politieke jongerenorganisaties dat hebben voorgesteld.

Wij rekenen u op u!


Het Lab Toekomstige Generaties.Meer manieren om het water te beschermen voor toekomstige generaties vind je op labtoekomstigegeneraties.nl/water


Posted (Updated )