Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
МЫ ЗА АРТСПОРТ!!! (на казахском и русском языках)

МЫ ЗА АРТСПОРТ!!! (на казахском и русском языках)

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Ольга А. and may not represent the views of the Avaaz community.
Ольга А.
started this petition to
Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, Президенту Республики Казахстан
Біз, барша Қазақстандық балалардың ата-аналары, Аrtsport реформасын қаржыландыруды жалғастыруды талап етеміз!!!

2021 жылғы 30 желтоқсанда Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет, дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңға қол қойды және заң жүзінде бекітілді, онда мемлекеттік мәдени және спорттық тапсырыстар және оларды жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыруды барынша қамту үшін балалар шығармашылық үйірмелерде және спорт секцияларында сабақ алады.

Біз балалары Артспорт бағдарламасымен айналысқан балалардың ата-аналары және орын жетпей қалған балалардың ата-аналары осы петицияға қол қою арқылы, біз осы реформаның Қазақстан балаларына қажеттілігі туралы бірауыздан пікір білдіреміз!!!

Біз бюджетті ҚР Президенті уәде еткен Қазақстан бойынша 4500 000 баланы қамту деңгейіне дейін ұлғайтуды талап етеміз. Біз неліктен қаржыландырудың жетіспеушілігінен қоғамда : кейбір балалар тегін шығармашылықпен, спортпен тегін айналыса алады, басқа балаларға орын жоқ сияқты кемсітушіліктің қалыптасуын түсінбейміз! Біз Қазақстанның барлық балалары үшін тең мүмкіндіктерді талап етеміз.

Біз Қазақстанның барлық өңірлерінде Артспорт реформасын қаржыландыруды жалғастыруды талап етеміз! Біз қысқа мерзімде бюджетті қайта қарастыруды талап етеміз, Қазақстан облыстарына бюджеттік қаражат іздестірілсін және барлық күш осыған бағытталсын. Қазірдің өзінде іске қосылған ваучерлер және орын жетпеген балалар қосыла алатын болсын!!!

БІЗ АРТСПОРТТЫҢ ЖАБЫЛУЫНА ҚАРСЫМЫЗ!!! БАРЛЫҚ КІШКЕНТАЙ АЗАМАТТАРДЫ ҚАМТИ ОТЫРЫП АРТСПОРТ БАЛАЛАРДЫҢ ИГІЛІГІ ҮШІН ЖҰМЫС ІСТЕУІ КЕРЕК БҮКІЛ ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША!!!                   ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ!!!

Қазақстан Республикасының 4 жастан 17 жасқа дейінгі жан басына қаржыландыру бағдарламасы бойынша екі тегін үйірмеге қатысу шығармашылық және спорттық тапсырыстарға әр аймақтағы балалардың санын ескеру қажет , әр бала үшін қаржыландыруды қамтамасыз етіңіз!!!

ҚР Мәдениет және спорт министрі, Жергілікті атқарушы органдар, өңірлік Мәдениет және спорт басқармалары бұл мәселені шешу және біздің Президенттің тапсырмасын лайықты орындау реформасын іске асыру және барлық қазақстандық балаларды оның игіліктерімен қамту оң нәтиже бере алады. Біздің балаларымыздың нәтижелері туралы қосымша ақпаратты Instagram-да табуға болады хэштегтер #aruzhan_sain_reforma # artsport және Instagram аккаунтында @roditeli_artsportkz

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Мы, родители казахстанских детей, требуем продолжить финансирование реформы АРТСПОРТ !!!

30 декабря 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта», в котором законодательно закреплены понятия государственного культурного и спортивного заказов и их подушевого нормативного финансирования – для максимального охвата детей занятиями в творческих кружках и спортивных секциях.

Мы родители чьи дети уже занимались по программе Артспорт, и родители тех детей, которым не хватило мест, подписывая данную петицию, выражаем свое единодушное мнение о необходимости данной реформы для детей Казахстана!!!

Мы требуем увеличения бюджета до обещанного Президентом РК охвата в 4 500 000 детей по всему Казахстану. Мы не понимаем, почему из-за нехватки финансирования в обществе сложилась такая дискриминация – одни дети могут заниматься бесплатно, другим детям места нет. Мы требуем РАВНЫХ возможностей для всех детей Казахстана !

Мы требуем продолжить финансирование реформы Артспорт во всех регионах Казахстана! Мы требуем в кратчайшие сроки пересмотреть бюджеты всем областям Казахстана, изыскать   и направить бюджетные средства регионов так, чтобы могли заниматься дети, которые уже активировали ваучеры, и могли присоединиться те дети, которым не хватило мест ранее!!!

МЫ ПРОТИВ ЗАКРЫТИЯ АРТСПОРТ!!! АРТСПОРТ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА БЛАГО ДЕТЕЙ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ, ОХВАТЫВАЯ ВСЕХ МАЛЕНЬКИХ ГРАЖДАН, КАК И ПОРУЧАЛ ПРЕЗИДЕНТ КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ!!!

Необходимо, приняв во внимание количество детей в каждом регионе , обеспечить финансирование таким образом, чтоб КАЖДЫЙ ребенок Республики Казахстан в возрасте от 4 до 17 лет имел возможность посещать два бесплатных кружка по программе подушевого финансирования творческого и спортивного заказов!!!

Мы верим , что министр культуры и спорта в РК, местные исполнительные органы, региональные Управления культуры и спорта смогут положительно решить этот вопрос, и достойно выполнить поручение нашего Президента о реализации реформы и охвате всех казахстанских детей ее благами.

Больше информации о результатах наших детей можно найти в инстаграм по хештэгам #aruzhan_sain_reforma #artsport и в инстаграм аккаунте @roditeli_artsportkz
Posted (Updated )