Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
This petition is closed
Nie zgadzamy się na podwyżkę wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz do maksimum!

Nie zgadzamy się na podwyżkę wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz do maksimum!

This petition is closed
50 Supporters

Hanka T.
started this petition to
Mieszkańcy Gminy Wieprz, Rada Gminy Wieprz
Petycja

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, My, Mieszkańcy Gminy Wieprz wnosimy w interesie publicznym o:

Niepodnoszenie do maksymalnego poziomu wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz, a tym samym niepodejmowanie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz w zaproponowanej formie.

Jako Mieszkańcy Gminy Wieprz z ogromnym zdumieniem przyjęliśmy fakt dotyczący propozycji maksymalnego podniesienia wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz.

1.     Czy maksymalny wzrost wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz oznacza, iż Radni Gminy Wieprz znaleźli w budżecie Gminy nowe środki finansowe, które zostaną również przeznaczone na edukację, w tym na sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli w rozdzielonej jak rozumiemy klasy V z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Wieprzu ?

2.     Na jakim Dziale, Rozdziale, Paragrafie były wolne środki finansowe, których Radni nie chcieli przekazać na Edukację dzieci, ale chcecie Szanowna Rado Gminy przekazać na podwyższenie i tak bardzo wysokiego wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz. Przypominamy, iż w 2018 roku, Pani Wójt ze stosunku pracy osiągnęła dochód w wysokości 229 735,89 zł – dane z oświadczenia majątkowego.    

3.     Wnosimy także o przedstawienie skutków finansowych ww. podwyżki na budżet 2022 roku, w ujęciu miesięcznym i rocznym (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym).

Proszę podać, czy Radni otrzymali wyliczony skutek finansowy ww. podwyżki?
Czy informacja o skutkach finansowych ww, podwyżki była dostępna publicznie? Jeśli taka informacja nie była dostępna publicznie, to proszę wyjaśnić dlaczego?

4.     Wnosimy o podanie, czy jest prawdą, że zaproponowana podwyżka jest maksymalną jaką może dostać Wójt Gminy Wieprz.

5.     Wnosimy o przedstawienie wyliczenia ile minimalnie musi wzrosnąć wynagrodzenie Wójta Gminy Wieprz zgodnie ze zmianami w ustawie.

My Mieszkańcy Gminy Wieprz obecnie zmagamy się z dużym wzrostem cen benzyny, e.e. gazu, i innych rachunków i kosztów życia, dlatego uważamy, iż podnoszenie w obecnym czasie wynagrodzeń Wójta do poziomu maksymalnego jest nieprzyzwoite, szczególnie że słyszymy iż to nie koniec podwyżek rachunków i cen.

Uchwała o wynagrodzeniu Wójta Gminy Wieprz powinna być poprzedzona debatą z mieszkańcami i racjonalną rozmową z nami Waszymi wyborcami.
Podwyżki MAKSYMALNE wynagrodzenia Wójta nie powinny być wprowadzane  w czasie kryzysu podczas którego ludzie tracą dochody i pracę, a INFLACJA bije rekordy.

Pierwsze wolne środki finansowe lokujecie w Wójcie Gminy Wieprz – zamiast w edukacji kolejnych pokoleń. Przedkładacie portfel Wójta, który już dziś zarabia około 229 tys. zł  ponad niezakłócony rozwój dzieci, które w ścisku próbują się uczyć w 32-osobowej klasie V.

Pani Wójt startując do wyborów wiedziała na co się pisze i nie sądzimy, że szła po kasę. Jest samorządowcem ze zbyt długim stażem, a dając jej „kasę” w MAKSYMALNEJ wysokości robicie jej niedźwiedzią przysługę, a sobie przypinacie łatkę Radnych, którzy „szastają kasą” i tylko głosują jak automaty: byle szybciej, byle bez dyskusji. Zapominacie, że to nie jest tylko Wasza kasa, to są środki nas wszystkich i MY Mieszkańcy Gminy Wieprz Was Radni rozliczymy przy wyborach – takie nasze prawo wyborcze.

Wnosimy również, żebyście poświęcali więcej czasu na Sesjach na dyskusje, bo przeszkadza nam, że na Sesjach brak jest objaśniania o co w tych uchwałach chodzi, które podejmujcie, jakie są motywy (nie tylko finansowe). Czasem słyszymy z ust Pana Przewodniczącego, iż zostało to omówione na komisji, to albo omówicie to Szanowna Rado jeszcze raz na Sesji, albo wnosimy o transmisje posiedzeń Komisji. Mamy prawo wiedzieć, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje.                                                                                   ……………………………..

Mieszkańcy Gminy Wieprz
Posted (Updated )