Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Vervolg de brandstichters van Paramaribo-Noord!

Vervolg de brandstichters van Paramaribo-Noord!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Miriam N. and may not represent the views of the Avaaz community.
Miriam N.
started this petition to
Min. JusPol, KPS, KBS, NIMOS, DNA, ondernemers
Elk jaar, soms wel meerdere keren per jaar, wordt Paramaribo gehuld in rook afkomstig van verkavelingsprojecten waar er brand wordt gesticht. Mediaberichten over de afgelopen 3 jaar wijzen uit dat de branden vermoedelijk worden aangestoken ten behoeve van verkavelaars in het noorden van Paramaribo, die door het aansteken van vuur, verkavelingsprojecten op een goedkope manier willen ontdoen van bos. Als gevolg van deze handelingen wordt de lucht boven Paramaribo dusdanig vervuild, dat bewoners niet niet normaal in hun huizen kunnen vertoeven. De gevolgen voor de gezondheidszorg zijn niet te overzien: verergering van luchtwegklachten, astma, kankers, COPD, maar ook oogaandoeningen, huiduitslag en allergieën zijn niet uit te sluiten. Ondanks het feit dat de verschillende instanties belast met de handhaving van regels hiervan op de hoogte zijn, is dit nu een steeds weer terugkerend fenomeen, en schijnen ze niet in staat te zijn tevoorkomen dat degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn dit gedrag stoppen. Ook ondernemers die zaken doen met deze  verkavelaars laten onvoldoende hun Corporate Social Responsibility gelden en bieden nog steeds kavels van deze projecten aan. Namen die veelvuldig in de media worden genoemd in verband met deze branden zijn: Green View Property Development van Liu Yuk Keung en Lui Anping, Bridje (Bridge) Village en Suri Village, allen gelegen in Paramaribo Noord in de buurt van de Wolframstraat. Omwonenden en andere gedupeerden hebben keer op keer de aandacht van verschillende instanties gevraagd voor dit probleem. Herhaald rapporteren via de 'command centre', de politie, de volksvertegenwoordigers alsook de media resulteren alleen in het uitrukken van de brandweer, die wij zeer erkentelijk zijn, maar niet in het stopzetten van deze activiteiten en het vervolgen van daders, waardoor het probleem aldoor terugkeert. Wij vragen daarom aan de autoriteiten om de handhaving van onze veiligheid op te voeren en waar nodig de wetsprodukten aan te passen of te maken die de handhaving vergemakkelijken.
Posted (Updated )