Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Fundacja Avalon apeluje o zmianę w drukach PIT

Fundacja Avalon apeluje o zmianę w drukach PIT

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Fundacja A. and may not represent the views of the Avaaz community.
Fundacja A.
started this petition to
Minister Finansów Tadeusz Kościński
Fundacja Avalon, prowadząc usługę subkont, wspiera potrzebujące osoby z całej Polski, które znajdują się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych ze względu na doświadczaną niepełnosprawność czy przewlekłe choroby.

Dla naszych podopiecznych pozyskiwanie 1% z podatku jest szansą na opłacenie ważnych celów życiowych lub szansą na przeżycie. Ze względu na obecne rozwiązania wokół przekazywania 1%, OPP nie mają prawa na przekazanie osobom potrzebującym informacji na temat danych podatnika. Jest to źródłem niepewności i niepokoju, bowiem nie mają możliwości sprawdzenia czy przekazane środki na pewno trafiły zgodnie z wolą podatnika. Żadna organizacja nie ma prawa do przekazania takich danych swoim podopiecznym. Jednocześnie widzimy że zapis zgody na druku PIT nie jest tak oczywisty dla podatników, którzy sądzą że wyrażają zgodę na przekazanie ich danych także podopiecznym OPP.

Dlatego, wnioskujemy do Ministra Finansów o wprowadzenie zmian w drukach PIT które dadzą podatnikowi możliwość udzielenia zgody na przekazanie informacji o przekazaniu swojego 1% beneficjentowi ostatecznemu, którego wskazał jako cel szczegółowy w swoim zeznaniu; bądź o reinterpretację przepisów - aby OPP mogły przekazywać informacje ostatecznym beneficjentom. Jest to niezmiernie ważne dla transparentności całego systemu - zarówno dla osób potrzebujących, podatników i wszystkich organizacji pożytku publicznego.

Dołącz do nas i podpisz petycję na rzecz transparentnego i jasnego systemu, w którym każda ze stron czuje się bezpiecznie.

www.fundacjaavalon.pl

Posted (Updated )