Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Victory
We mogen met een delegatie op bezoek bij het kabinet van minister Vandenbroucke

We mogen met een delegatie op bezoek bij het kabinet van minister Vandenbroucke

Victory
1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Wim D. and may not represent the views of the Avaaz community.
Wim D.
started this petition to
Minister van Volksgezondheid/Ministre de la Santé Frank Vandenbroucke
version en français ci-dessous

Morgen 16 juni worden we verwacht op het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Zijn kabinetschef zal ons ontvangen en we zullen de tekorten aan de noodzakelijke medicatie van duizenden PID-patiënten aankaarten en vragen naar onmiddellijke actie om die op te lossen en zekerheid te bieden! Dankzij jullie meer dan 1 000 handtekeningen zal onze stem luider klinken. Enorm bedankt om dat mee mogelijk te maken en we houden jullie verder op de hoogte!

--

Demain, 16 juin, nous sommes invités au cabinet du ministre de la santé Frank Vandenbroucke. Son chef de cabinet nous recevra et nous soulèverons la question de la pénurie de médicaments nécessaires pour des milliers de patients atteints de DIP et demanderons une action immédiate pour résoudre ce problème et assurer la sécurité ! Grâce à vos signatures, plus de 1 000, notre voix sera plus forte. Merci beaucoup de rendre cela possible et nous vous tiendrons informés !

version française ci-dessous

Mensen met PID willen gewoon leven. Er is een groot tekort aan medicatie! Zij kunnen niet buiten komen zonder en leven dan in een lockdown! De minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke kan met jullie steun zijn stem luider laten klinken en 5 000 patiënten, waarvan heel wat kinderen, uit die onnodige lockdown halen! Primaire immuundeficiëntie of PID is aangeboren, erfelijk en ongeneeslijk. Het afweersysteem werkt niet zoals het moet en daardoor zijn mensen met PID vaak ziek. Ze hebben meerdere behandelingen met antibiotica nodig. Sommige nemen pillen, maar de grote groep van patiënten heeft een infuus nodig.
--
Les patients avec des DIP veulent vivre, simplement. Il y a actuellement une pénurie importante de médicaments adaptés. Sans leur traitement, la vie des patients se transforme en confinement car chaque contact est à risque. Le Ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke peut se faire entendre grâce à vos voix, et ce afin de mettre un terme à ce confinement qui pèse pour plus de 5.000 patients, dont de nombreux enfants. Les maladies immunitaires DIP sont congénitales, héréditaires et incurables. Le système immunitaire ne fonctionne pas correctement, et les patients souffrent d’infections récurrentes et parfois graves. Il est souvent nécessaire de leur administrer un traitement antibiotique et régulièrement par voie intraveineuse.  

https://bepopi.be - https://ipopi.org - #ikwilgewoonleven #jeveuxunevienormale #WorldPIWeek#bePOPI
Posted (Updated )