Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Evacueer Vluchtelingen uit Libië! - 
urgent call to support the refuge protests in Tripoli

Evacueer Vluchtelingen uit Libië! - urgent call to support the refuge protests in Tripoli

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by All I. and may not represent the views of the Avaaz community.
All I.
started this petition to
Nederlandse regering
Op 18 december - internationale migrantendag - wordt tussen 14 en 16u op de Dam / Amsterdam aandacht gevraagd voor het protest van migranten voor het UNHCR-gebouw in Tripoli (Libië). Er zal elders op diverse plekken actie worden gevoerd voor Refugees In Libya in het kader van de Abolish Frontex-campagne. Na een razzia in de buitenwijken van Tripoli op 1 oktober j.l. - met 5000 arrestaties en 6 doden tot gevolg - hebben 3000 migranten middels een sit-in bescherming gezocht voor de deur van de vluchtelingenorganisatie UNHCR. Zij verdienen onze steun in hun dappere strijd. Daarom vragen wij u en/of uw organisatie de onderstaande oproep aan de Nederlandse regering en parlement tot onmiddellijke evacuatie van deze vluchtelingen te ondertekenen. Want Nederland is medeverantwoordelijk voor hun erbarmelijke situatie.
Dank.

De oproep tot deze petitie wordt ondersteund door: Alarm Phone Nederland, All Included, ASKV, Foundation Human Rights for Eritreans, MiGreat, Sea Watch Nederland, Seebrucke/Zeebrug, Stop the War against Migrants, Stop Wapenhandel, Soedanese Vluchtelingenorganisatie, Vrouwen tegen Uitzetting
https://www.refugeesinlibya.org/ | https://abolishfrontex.org/

PETITIE
Aan de Nederlandse regering, aan het Nederlands parlement,
18 december 2021

Sinds 2 oktober zijn 3000 migranten aan het protesteren voor de ingang van het hoofdkantoor van de UNHCR (vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties) in de Libische hoofdstad Tripoli. Deze sit-in begon een dag na een razzia waarbij 5000 vluchtelingen van de straat en uit huizen in buitenwijken van Tripoli werden gehaald en in detentiecentra geplaatst. Zes mensen werden hierbij gedood. Noord- en Zuid-Soedanese vluchtelingen richten een dag later de organisatie Refugees in Libya op. De sit-in bij de UNHCR is deels in de hoop dat er daar geen razzia's en arrestaties plaats zullen vinden. Vluchtelingen in Libië eisen "bescherming en respect voor onze rechten als mens".
Migranten hebben in Libië geen enkel recht en mogen zonder proces of bescherming in detentie geplaatst worden. De Libische detentiecentra zijn berucht om hun schendingen van de mensenrechten. De onafhankelijke onderzoeksmissie voor Libië van de VN-Mensenrechtenraad heeft op 1 oktober 2021 een rapport uitgebracht waarin staat dat “[…] moord, foltering, opsluiting, verkrachting en gedwongen verdwijningen in de […] Libische gevangenissen op een zodanige schaal en op een zodanig georganiseerde wijze worden gepleegd dat zij op zichzelf beschouwd kunnen worden als een systematische en wijdverbreide aanval tegen de burgerbevolking.” Het rapport concludeert dat de misdaden die in de detentiecentra worden gepleegd, beschouwd kunnen worden als misdaden tegen de menselijkheid.

De Europese Unie is medeplichtig aan de moorden en misdaden die in Libië plaatsvinden. Door de EU gesteunde grensbewakingsmissies in het centrale deel van de Middellandse Zee maken meer onderscheppingen op zee door de zogenaamde Libische kustwacht mogelijk. Tegelijkertijd hebben de EU en de Italiaanse kustwacht hun opsporings- en reddingscapaciteit sterk verminderd waardoor de kans op schipbreuken en sterfgevallen toeneemt. De zogenaamde Libische kustwacht krijgt bovendien geld en materieel van de EU.
Migranten die door de Libische kustwacht op zee worden opgepikt worden in Libië direct in detentie geplaatst met alle schrijnende gevolgen van dien, gevolgen die ook worden erkend door de Nederlandse regering. De EU externaliseert hiermee de grensbewaking naar buiten de EU en asiel aanvragen in Europa wordt onmogelijk gemaakt.

Nederland is medeverantwoordelijk, bijvoorbeeld door het marineschip Zr. MS. Rotterdam ter beschikking te stellen voor het trainen van de Libische kustwacht door de EU. Scheepsbouwer Damen leverde aan deze kustwacht patrouilleboten, die worden ingezet voor het met geweld onderscheppen en in Libische detentie brengen van vluchtelingen op zee. De Europese wapengigant Airbus, dat om belastingredenen het hoofdkantoor in Leiden heeft, sloot vorig jaar een contract voor het leveren van helikopters voor grensbewaking aan Libië.

De campagne Abolish Frontex heeft opgeroepen om op zaterdag 18 december - de door de VN uitgeroepen internationale migrantendag – in actie te komen voor de Refugees in Libya. Het EU-agentschap Frontex speelt een leidende rol bij de beveiliging van en het toezicht op de grenzen van de EU, uitzettingen, samenwerking met derde landen en contacten met de militaire en veiligheidsindustrie. Frontex werkt ook samen met de zogenaamde Libisch kustwacht, ondermeer door informatie over locaties van gespotte vluchtelingenschepen door te geven. Het speelt daarmee een belangrijke rol bij het naar de Libische hel terugslepen van vluchtelingen.

Met het oog op de massale mensenrechtenschendingen door Libische autoriteiten en milities, en op de Europese en Nederlandse betrokkenheid hierbij, roepen ondergetekenden de Nederlandse regering en parlement op om deze medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen te beëindigen. Daarnaast moeten de vluchtelingen die nu in Libië gestrand zijn en in direct gevaar verkeren onmiddelijk worden geëvacueerd naar Nederland of andere veilige landen .

Wij ondersteuen met dit protest de eisen van de Refugees in Libya:
  • Evacuaties naar veilige landen waar onze rechten zullen worden beschermd en geëerbiedigd;
  • Rechtvaardigheid en gelijkheid onder vluchtelingen en asielzoekers die bij de UNHCR in Libië geregistreerd staan;
  • De afschaffing van de financiering van de Libische kustwachten die voortdurend en met geweld vluchtelingen die de Libische hel ontvluchten, onderscheppen en naar Libië brengen waar hen alle gruweldaden overkomen;
  • De sluiting van alle detentiecentra in heel Libië, die volledig worden gefinancierd door de Italiaanse autoriteiten en de autoriteiten van de Europese Unie;
  • De autoriteiten moeten de daders die onze broeders en zusters zowel binnen als buiten de detentiecentra hebben neergeschoten en gedood, voor de rechter brengen;
  • De Libische autoriteiten moeten ophouden met het willekeurig vasthouden van personen die door de UNHCR als 'zorgwekkend' worden aangeduid;
  • Libië moet het Vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 ondertekenen en ratificeren.

De petitie zal de week na 18 dec. worden overhandigd aan de Nederlandse regering en het parlement.
Posted (Updated )