Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Біз цензура мен желіні бұғаттауға қарсымыз - Мы против цензуры и блокировки соцсетей!

Біз цензура мен желіні бұғаттауға қарсымыз - Мы против цензуры и блокировки соцсетей!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Смақов Д. and may not represent the views of the Avaaz community.
Смақов Д.
started this petition to
ҚР Президентіне, ҚР Парламентінің Сенатына / Президенту РК, Сенату парламента РК
(Текст на русском ниже)

Біз, Қазақстан азаматтары!
ҚР Парламентінің Сенаты мен Президентін әлеуметтік желілер мен мессенджерлер жұмысын шектеуге мүмкіндік беретін түзетулерді қабылдаудан бас тартуға шақырамыз!
 

2022 жылы наурызда Парламент Сенатына «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне баланың құқығын қорғау, білім беру, ақпарат және ақпараттандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы қаралымға келді. Бұл заң жобасында қажет және маңызды түзетулер жазылғанымен, ел ішінде «Сарым мен Закиеваның түзетуі» деп танылған нормаларды да қамтиды. Заң жобасы елде әлеуметтік желілер мен мессенджерлерді қолдануға шектеу енгізуге мүмкіндік береді. Бұл түзетулер қабылданған жағдайда (заң жобасының 14-16 беті) Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, Whatsapp және басқа да желілердің Қазақстан интернет кеңістігінде жұмыс істеуіне қауіп төнеді.

Миллиондаған қазақстандық аталған әлеуметтік желілерді байланыс үшін, кәсібін дамытуға, сонымен қатар, елдегі саяси өмірге араласу құралы ретінде қолданады. Бұл Қазақстанның әлем қауымдастығына адам құқығын сақтайтын сыйлы мүше ретінде интеграциясына ғана соққы емес, сонымен қатар, ел экономикасына үлкен қауіп төндіруі ықтимал. 

Ұсынылған заң жобасының түзетулеріне сай, әлеуметтік желілер мен мессенджерлер «заңды өкілдерін» тағайындауға, сонымен қатар, уәкілетті органның, яғни, Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі (АҚДМ) талап еткен кез келген контентті 24 сағаттың ішінде өшіруге міндеттеледі. Егер әлеуметтік желі уәкілетті орган талабын орындамаса, АҚДМ желінің «Қазақстан аумағында жұмысын шектеуге» құқылы. 

Түзету авторларының айтуынша, мұндай қадам балаларды кибербуллингтен (кибербуллиңнен) қорғау үшін жасалып отыр. Бірақ бұл қадамдардың артында цензураны күшейту мен әлеуметтік желіні бақылауды арттыру тұрғаны анық. «ҚР Заңдарының талабын бұзатын ақпарат» деген ұғымға кез келген нәрсені, оның ішінде – азаматтық қоғам тарапынан билікті орынды сынау не коррупция туралы зерттеулерді жатқызуға болады. Егер бұл түзетулер қабылданса, оның қызығын Қазақстанды 50 жылға кері кетіргісі келетін, елде Кеңес Одағы кезіндегідей цензураны күшейтіп, адам құқын таптауға ниетті шенеуніктер көретініне сенімдіміз.

Google-дың контентті жоюға қатысты сұраулар статистикасына сай, 2011 жылдан бері қазақстандық мемлекеттік органдар жіберген сұраулардың арасында дискриминацияға қатысты мәлімдемелер бір пайызды да құрамаған. Көбі «ұлттық қауіпсіздік» және «мемлекеттік қызметкерлерді сынауға» қатысты болған. 

Қазір онлайн-платформалар өзінің тиімді құралдарымен балаларды қорғау үшін заңсыз контентпен күреседі. Экстремистік және осыған ұқсас заңсыз контент биліктің қатысуынсыз, яғни, платформалардың ішкі ережелеріне сәйкес бірден жойылады. Цифрлық қылмыспен күресу туралы айтар болсақ, мұның барлығы Қазақстанның қолданыстағы заңнамаларында бар.

Біз Сенаттан заң жобасын Мәжіліске қайтаруды, сонымен қатар, ҚР Құқық қорғау ұйымдарымен, мемлекеттік емес БАҚ өкілдерімен және қоғамдық ұйым өкілдерінің қатысуымен заң жобасын міндетті түрде қайта түзеуді талап етеміз. Заң жобасы осы қалпында қабылданса – біздің қоғам ондаған жылға артқа кетері сөзсіз. Бұған қоса, саяси және экономикалық тұрғыдан шеттетілген мемлекеттермен бір қатарда болу қаупі бар.

Барша қазақстандықтарды осы үндеуге қосылуға шақырамыз. Cебебі бұл заң жобасы әрқайсымыздың болашағымызға қатысты!


Мы, граждане Казахстана,
Призываем отказаться от принятия поправок, позволяющих ограничивать доступ к социальным сетям и мессенджерам!

В марте 2022 года в Сенат парламента поступил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребёнка, образования, информации и информатизации». Этот законопроект наряду с логичными и необходимыми положениями содержит ряд норм, известных как «поправки Сарыма-Закиевой». Они открывают возможности для ограничения доступа к социальным сетям и мессенджерам на территории страны. Принятие этих поправок (стр. 14-16 проекта закона) поставит под угрозу присутствие в казахстанском интернет-пространстве Facebook, Instagram,Youtube, Telegram, Whatsapp и других.

Миллионы казахстанцев пользуются ими для общения, ведения бизнеса и участия в политической жизни страны. Это не только удар по политическому курсу Казахстана на интеграцию в мировое сообщество в качестве уважаемого игрока, обеспечивающего соблюдение прав человека, но и потенциальный удар по экономике страны.

Согласно предлагаемым поправкам, соцсети и мессенджеры будут обязаны назначить «законных представителей», обязанных в течение 24 часов удалить любой контент по требованию уполномоченного органа (УО) в лице Министерства информации и общественного развития (МИОР). Если соцсеть не следует требованиям УО, то он вправе «ограничивать её деятельность на территории Казахстана».

Авторы поправок утверждают, что подобное новшество необходимо для защиты детей от кибербуллинга. Но благородный повод, очевидно, является лишь циничным прикрытием для стремления установить больший контроль над интернетом и усилить цензуру.

Под размытое понятие «информация, нарушающая требования законов РК» можно подвести всё, что угодно, в том числе — обоснованную критику властей со стороны гражданского общества или антикоррупционные расследования. Мы уверены, что выгодополучателями принятия этих поправок, будут только нечистые на руку чиновники и люди, желающие отбросить Казахстан на пятьдесят лет назад — в Советский Союз — во времена тотальной цензуры и пренебрежения основными правами человека.

Статистика запросов на удаление контента, направленных казахстанскими государственными органами в Google с 2011 года, показывает, что дискриминационные высказывания не занимают в них даже одного процента, основные запросы касаются «национальной безопасности» и «критики представителей власти».

У онлайн-платформ уже есть собственные эффективные инструменты борьбы с противоправным контентом, направленным на детей. Экстремистский и подобный ему противоправный контент удаляется в соответствии с внутренними правилами платформ без необходимости участия национальных властей. А все средства для борьбы с цифровыми преступлениями вне зависимости от платформы уже есть в действующем казахстанском законодательстве.

Мы требуем от Сената вернуть данный законопроект в Мажилис на доработку при активном участии правозащитных организаций Республики Казахстан, представителей негосударственных СМИ и общественных организаций. Подписание законопроекта в его текущем виде — шаг, который отбросит наше общество на десятилетия назад и поставит нас на одну доску с государствами-изгоями, как в политическом, так и в экономическом плане.

Призываем всех неравнодушных казахстанцев присоединиться к данному обращению. Это касается будущего каждого из нас!


Posted (Updated )