Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
Park Południowy dla mieszkańców, nie dla wybrańców!

Park Południowy dla mieszkańców, nie dla wybrańców!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Jola B. and may not represent the views of the Avaaz community.
Jola B.
started this petition to
Prezydent Wrocławia Pan Jacek Zbigniew Sutryk
Jeszcze nie wybrzmiał skandal z próbą zbudowania apartamentowca na zabytkowym terenie przy Stadionie Olimpijskim, a już mamy do czynienia z podobnym procederem.
Wpisany do rejestru zabytków obszar oznaczony na starych mapach jako Park Południowy 2 w rejonie ulic Ślężnej -Sudeckiej - Pułtuskiej ma przejść na własność spółki Spartan . Kiedy w 1877 roku Julius Schottländer przekazywał teren pod Park Południowy miastu Breslau, uczynił to pod jednym warunkiem: że będzie on służył wszystkim mieszkańcom .

Znajdowały się na nim ogólnodostępne ziemne korty wśród zieleni i małą drewnianą rotundą przebieralni z kopułą – kontynuacja układu urbanistycznego Parku Południowego.
Niestety mamy powody sądzić, że teren po przejęciu przez miejską spółkę zostanie ogrodzony. Jedną szóstą powierzchni mają pokryć budowle – 9 metrowej wysokości hala z kortem o twardej nawierzchni, przekraczająca powierzchnią dotychczasowe korty kryte balonem, łącznik i dwupiętrowy budynek, o ogólnie określonym przeznaczeniu, także w miejscach, w których zabudowań dotychczas nie było.

O ponad stuletnie dęby i zabytkowe szpalery miałby dbać sam Spartan, który niedawno na Szczepinie, mimo gorących protestów lokalnego stowarzyszenia, przekonująco zademonstrował jak brutalnie potrafi obchodzić się z drzewami. Nie trzeba zresztą wybierać się na Szczepin – drzewa na terenach Spartana zazwyczaj rzucają się w oczy za sprawą imponujących kłębów jemioły, wyraźnie świadczących o kiepskiej pielęgnacji.
Czy takiemu gospodarzowi można powierzyć bezcenną zabytkową zieleń? Po przekazaniu terenu spółce pomnikowych rozmiarów dęby nie będą chronione przez zarządzenie prezydenta Wrocławia o ochronie drzew, a prace budowlane spowodują dalsze obniżenie poziomu wód gruntowych, na co akurat dęby są szczególnie wrażliwe.

Po prostu ubędzie zieleni, gdy na tym terenie powstaną budynki. A na domiar złego, po wejściu w posiadanie Parku Południowego 2, Spartan będzie mógł w dłuższym okresie, go… sprzedać. Obserwowaliśmy już podobne przypadki (Baseny Olimpijskie, staw przy ul. Racławickiej).


Mówimy: dość! Koniec polityki „zaniedbać i sprywatyzować”. Zabytki i zieleń są wspólnym dobrem i naszym obowiązkiem jest przekazanie ich potomnym w dobrym stanie.
Kategorycznie żądamy:
- zachowania historycznego charakteru terenu (korty ziemne i zieleń) w ich oryginalnym układzie
- natychmiastowego przekazania zabytkowej zieleni pod fachowy nadzór Zarządu Zieleni Miejskiej
- ustanowienia zarządcy kortów
- odtworzenia ścianki treningowej, na której amatorzy tenisa w różnym wieku będą mogli ćwiczyć bezpłatnie
- odtworzenia historycznego drewnianego pawilonu w miejsce obecnego baraku - nieprzekazywania praw własności terenu żadnemu podmiotowi
- pozostawienie własności Gminy Wrocław.
Przede wszystkim chcemy uszanowania woli donatora terenu! Teren został przekazany dla wrocławian i ma on pozostać otwarty dla wszystkich mieszkańców.

Sprawa została skierowana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Nie dajmy zniszczyć naszego dziedzictwa. Jego przeznaczeniem jest służenie następnym pokoleniom mieszkańców, a nie zaspokajaniu chciwości miejskich spółek.

Kontakt:  poludniowypark2022@gmail.com
#ParkPoludniowy #Wroclaw #PrezydentWroclawia #JacekSutryk #Climatchange #Eco #PublicSpace

Posted (Updated )