Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Victory
Malta Air suspends flights to Bergamo and Treviso

Malta Air suspends flights to Bergamo and Treviso

Victory
520 have signed. Let's get to 750
520 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Civil S. and may not represent the views of the Avaaz community.
Civil S.
started this petition to
Prime Minister Robert Abela
Ryanair subsidiary, Malta Air, has suspended flights from Bergamo and Treviso, Tourism Minister Julia Farrugia Portelli has announced.

https://www.maltatoday.com.mt/news/national/100865/malta_air_suspends_flights_to_bergamo_and_treviso?fbclid=IwAR1PqTX-SIQDxtHLqfVPBCWsOcyRddZsXrVI_psKfxlb_lw650z2LpHy7tY#.XmY68ahKiwd

ENGLISH VERSION AFTER MALTESE

Iffirma din il-petizzjoni biex tappella lill-Gvern Malti jwaqqaf it-traffiku ġej minn reġjuni perikolużi minħabba COVID-19 biex niġġieldu l-firxa tal-virus f'Malta.

Ladarba d-dinja tinsab kważi f'pandemika, huwa ċar illi l-prevenzjoni hija l-unika għażla. Filwaqt illi nħeġġu s-sanitazzjoni personali, l-Assoċjazzjoni Medika ta' Malta stqarret illi l-mod ta' kif s'issa mxew l-affarijiet ma kellhomx ir-riżultat mixtieq. L-Italja, 25% tal-populazzjoni mhux qiegħda titħalla titlaq, u dan għandu jibgħat sinjal lill-Malta biex taġixxi.

Malta mhix armata biex tkampa b'influss potenzjali ta' COVID-19, u għalhekk m'hemmx għażla oħra għajr illi tittieħed kull miżura preventiva għad-dispożizzjoni tagħna. Jekk ikun hemm influss ta' każijiet ġo gżira ppakkjata bħal tagħna, ħafna jistgħu jmutu, speċjalment l-anzjani jew dawk b'kundizzjoni medika.

JEKK JOGĦĠBOK, IFFIRMA DIN IL-PETIZZJONI BIEX TGĦIN TWAQQAF IT-TIXRID TA' COVID-19 U SSALVA ĦAJJIET MALTIN

(English version)

Sign this petition to appeal to the Maltese Government to stop incoming traffic from high-risk regions to put a stop to the spread of COVID-19 in Malta.

With the world on the brink of a pandemic, it is clear that prevention is the only option. While personal sanitation is strongly encouraged, the Medical Association of Malta has said that a soft approach to COVID-19 has not had the desired results. A lockdown of 25% of the Italian population should be sending signals to Malta to stop flights from high-risk areas.

Malta is NOT equipped to deal with a serious outbreak of COVID-19, and therefore there is no option but to take every preventive measure at our disposal. If an outbreak occurs on an island as densely populated as ours, many people could die, especially the elderly or those with an underlying condition.

PLEASE SIGN THIS PETITION TO HELP STOP THE SPREAD OF COVID-19 AND SAVE MALTESE LIVES.
Posted (Updated )