Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
ΟΧΙ στη δημιουργία Αιολικού Πάρκου στα Διαπόντια Νησιά Natura 2000

ΟΧΙ στη δημιουργία Αιολικού Πάρκου στα Διαπόντια Νησιά Natura 2000

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Πρωτοβουλία Φ. and may not represent the views of the Avaaz community.
Πρωτοβουλία Φ.
started this petition to
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Οι Φορείς οι Πολίτες και οι Φίλοι των Διαποντίων Νησιών σας καλούμε να καταψηφίσετε τη δημιουργία Υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου στα Διαπόντιά Νησια Natura 2000

Eμείς όλοι οι ακρίτες κάτοικοι των Διαποντίων Νήσων (Οθωνών – Ερείκουσας-Μαθρακίου), από το  βοριοδυτικότερο σημείο της Ελλάδας, ενώνουμε τις φωνές με Αυτοδιοικητικούς και λοιπούς φορείς, Συλλόγους και συλλογικότητες, δηλώνοντας την κάθετη αντίθεσή μας στην προσπάθεια καταστροφής του τόπου μας με την επιχειρούμενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου μεταξύ των Διαποντίων Νησιών. Από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων μεταξύ των οποίων και στα Διαπόντια Νησιά μας.

Στο σχέδιο της Μελέτης, περιλαμβάνεται ένα πολύγωνο εγκατάστασης στη θάλασσα μεταξύ των νησιών μας, των Οθωνών, της Ερείκουσας και του Μαθρακίου και προτείνεται η εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών ισχύος 15mw, με το επικρατέστερο μοντέλο τέτοιας ισχύος να έχει διάμετρο ρότορα 236 μ. και ύψος μέχρι 280 μ. Δηλαδή, το ύψος τους θα υπερβαίνει την υψηλότερη κορυφή της Ερείκουσας και του Μαθρακίου.


Δηλώνουμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αρκεί αυτές να συνεισφέρουν στην προστασία και να μην κακοποιούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μας. Η δημιουργία αιολικού πάρκου όμως στην περιοχή μας ΔΕΝ είναι η ενδεδειγμένη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας. Η ΣΜΠΕ πάσχει τόσο θεσμικά και νομικά όσο και ουσιαστικά.

 Η περιοχή μας έχει δύο ζώνες Natura 2000 περιοχές του Δικτύου Natura 2000: η Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά με τον κωδικό GR2230008 και η Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Θαλάσσια περιοχή Διαπόντιων Νήσων με τον κωδικό GR223001.Η πιθανή πρόκληση σοβαρών επιπτώσεων στα είδη που διαβιούν στην περιοχή μας είναι κάτι που ήδη διαπιστώνουν ακόμη και οι μελετητές της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ωστόσο δεν είναι εφικτό να διαπιστωθούν ορθά όσο δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι στόχοι διατήρησης. Συγκεκριμένα, στην ΣΜΠΕ γίνεται λόγος για 5 συγκεκριμένα είδη ορνιθοπανίδας και 43 κατηγορίες ορνιθοπανίδας που απειλούνται με εκτοπισμό/απώλεια ενδιαιτήματος, πρόσκρουση και φραγμό, καθώς και 5 είδη θαλάσσιων θηλαστικών και χελωνών που απειλούνται με εκτοπισμός/απώλεια ενδιαιτήματος, πρόσκρουση, φραγμό, ακουστική βλάβη, μεταβολή συμπεριφοράς και ρύπανση. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 ορίζεται δέσμευση ότι οι οικότοποι και τα είδη δεν θα παρουσιάζουν επιδείνωση, και ότι τουλάχιστον το 30 % εκείνων που βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση διατήρησης θα επιτυγχάνουν ικανοποιητική κατάσταση ή τουλάχιστον θα δείχνουν θετική τάση. Επίσης, στο «Έγγραφο καθοδήγησης για τα έργα αιολικής ενέργειας και τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης» ορίζεται ότι ο βέλτιστος τρόπος για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στους προστατευόμενους οικοτόπους και στα προστατευόμενα είδη της ΕΕ είναι η εγκατάσταση των έργων μακριά από ευάλωτους οικοτόπους και ευάλωτα είδη (πρακτική γνωστή ως «μακροχωροθέτηση»). Είναι σαφές ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν γίνεται σεβαστό στην περίπτωση της προτεινόμενης ΠΟΑΥΑΠ των Διαποντίων Νήσων και ότι τα προστατευόμενα είδη βάσει κοινοτικού δικαίου ενδέχεται να υποστούν σοβαρότατες επιπτώσεις και μείωση πληθυσμού.


Η δημιουργία αιολικού πάρκου θα δημιουργήσει αλυσιδωτές και καταστροφικές συνέπειες για τον τόπο μας, με υπαρκτό τον κίνδυνο της ερήμωσής του. Η προτεινόμενη ισχύς, ο αριθμός των ανεμογεννητριών, το ύψος και η διάμετρος της καθεμιάς, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον ( θαλάσσιο και φυσικό), στην οικονομία, την συγκοινωνιακή σύνδεση, στην ασφάλεια, την τουριστική ανάπτυξη και τη ζωή μας θα είναι ανυπολόγιστες. Οι συνέπειες αυτές δεν έχουν υπολογιστεί σε αυτήν την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που ορίζει τις ανεμογεννήτριες μόλις στο 1,5 μίλι από την ακτή των Οθωνών.

Οι γονείς και οι παππούδες μας μετανάστευσαν στα πέρατα του κόσμου για να δουλέψουν και να κάνουν προκοπή στα νησιά μας. Εμείς επιθυμούμε να ζούμε σε αυτά τα νησιά και δεν θέλουμε να ερημώσουν. Αυτό είναι το δικό μας χρέος και αυτό προσπαθούμε. Δεν θα εκτοπιστούμε από τον τόπο μας. Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η θέσπιση της προτεινόμενης ΠΟΑΥΑΠ στα Διαπόντια Νησιά δεν τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις βάσει εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και θα έχει ως αποτέλεσμα σοβαρότατες επιπτώσεις στην οικονομία, τη φυσιογνωμία και τη ζωή στην περιοχή μας.

Α. Επειδή, η περιοχή μας:
1.Είναι ακριτική, με ό,τι αυτό σημαίνει για ζητήματα εθνικής υπόστασης και ασφάλειας.
2. Είναι μέσα σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. 3. Είναι τουριστικά αναπτυσσόμενη.
4.Φιλοξενεί θαλάσσια θηλαστικά ιδιαίτερα ευαίσθητα στις ανεμογεννήτριες.
5. Είναι επάνω σε μεταναστευτικούς διαδρόμους πουλιών
6. Είναι σε ζώνη σημαντική για την παράκτια αλιεία.
7. Παρεμποδίζεται η υπάρχουσα ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των νησιών, κάτι που ορίζεται από τους ίδιους τους μελετητές ως κριτήριο αποκλεισμού.

Το σύνολο των φορέων του τόπου μας, οι πολίτες και η επιστημονική κοινότητα απαιτούμε
-ΟΧΙ ανεμογεννήτριες στην θαλάσσια περιοχή Natura.
-ΟΧΙ ανεμογεννήτριες στα Διαπόντια Νησιά μας.
-Όχι καταστροφή της ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχής μας.
-Προστασία των Διαπόντιων Νησιών μας, ήπιας μορφής παρεμβάσεις ώστε να παραμείνουν φιλόξενα για όλους.

Εκδηλώνουμε κάθετη αντίθεση στη θέσπιση της ΠΟΑΥΑΠ Διαποντίων Νήσων και δηλώνουμε ότι δεν αναγνωρίζουμε την εγκυρότητα του υπό διαβούλευση σχεδίου ΕΠΑΥΑΠ και της συνακόλουθης ΣΜΠΕ.

Επιπλέον, απαιτούμε την εξαίρεση της θαλάσσιας περιοχής των Διαποντίων Νήσων από κάθε μελλοντική εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών σταθμών και επιφυλασσόμαστε για τυχόν νομικές ενέργειες στην περίπτωση μιας τέτοιας εξέλιξης.

Καλούμε, όλους τους πολιτικούς εκπροσώπους του τόπου και τους πολίτες της χώρας μας και της Ε.Ε. να συνταχθούν μαζί μας και να παλέψουν για να μην εφαρμοστούν τα σχέδια αυτά που θα ερημώσουν και θα καταστρέψουν τον τόπο μας.

Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Οθωνοί» Πολιτιστικός Σύλλογος Ερείκουσας Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος ΜαθρακίουPosted (Updated )