Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Не выделять Regia Autosalubriatate 8,5 миллионов лей на Некрополь

Не выделять Regia Autosalubriatate 8,5 миллионов лей на Некрополь

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Гуманное С. and may not represent the views of the Avaaz community.
Гуманное С.
started this petition to
советники, вицепримар, Дирекция финансов,
Stimați consilieri, viceprimar, Direcția finanțelor,

În decurs la mai mulți ani Regia Autosalubritate este o gaură neagră a orașului unde mor câinii. Milioane de lei merg în gol, nu există nici un raport din partea acestei întreprinderi, managementul este realizat foarte prost.
Și acum Autosalubritate a cerut 8,5 milioane de lei pentru a continua “munca” sa necalitativă. În timp ce pentru soluționarea cauzei problemei animalelor fără adăpost se alocă doar 5 milioane. Cu 5 milioane poți steriliza în jur la 2000 mii de animale fără adăpost. Pentru informație noi în oraș avem 5000 de maidanezi 20000 de pisici și 20000 de animale de companie.

Considerăm absolut irațional să alocăm doar 5 milioane de le pentru lupta cu cauza și 8,5 milioane cu consecințele.
Reieșind din aceasta solicităm:
1.Să nu fie alocate 8,5 milioane de lei pentru Autosalubritate.
2.Să-i fie interzis Regiei Autosalubritate să captureze și să sterilizeze animalele.
3.Să fie mărită suma pentru proiectele municipale realizate de Secția Control și Protecție a Animalelor (DGLCA) cu 4 milioane (de la 5 milioane la 9 milioane)

Уважаемые советники, вицепримар, Дирекция финансов,

На протяжении многих лет Regia Autosalubritate является черным пятном города, где гибнут собак. Миллионы денег уходят в пустую, отчеты не предоставляются, плохой менеджмент.

И сейчас Autosalubritate запросила 8.5 млн лей на то что чтобы продолжить свою некачественную "деятельность" .

В то время, как на городские проекты для борьбы с проблемой бездомных животных выделяются всего 5 миллионов лей, а этого хватит на стерилизацию не более 2000 животных. Это при том, что в городе проживает 5000 тысяч бездомных собак и 20 000 кошек и 20 000 домашних животных.

Считаем неразумным выделять 5 миллионов на борьбу с причиной проблемы, и выделять 8,5 миллионов на борьбу со следствием.
Исходя из всего этого требуем:
1. Не выделять 8.5 миллионов лей Аутосалубритате
2. Запретить Аутосалубритате ловить и стерилизовать животных
3. Увеличить суму на городские проектов, разработанных Отделом по Контролю и Защите Животных (ОКЗЖ) на 4 миллиона (до 9 миллионов)Posted (Updated )