Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
Verbreek de banden met de Tel Aviv University!

Verbreek de banden met de Tel Aviv University!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Diego D. and may not represent the views of the Avaaz community.
Diego D.
started this petition to
Studenten Collectief Tegen Imperialisme en Genocide (SCTIG)
Onze volledige open brief is raadpleegbaar via: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoD6wfWLkoTHMxQ-BGg6A2H7XrKH3UJ6qiQMJX7dv7hME_3w/viewform?usp=sf_link

Wij zijn het Studenten Collectief tegen Imperialisme en Genocide (SCTIG). Ons collectief werd opgericht als reactie op de verschrikkelijke gebeurtenissen die plaatsvinden in Gaza sinds oktober 2023. Daar vindt nu al maanden een erg bloederig conflict plaats dat een gevolg is van decennialang Israëlisch en Westers imperialisme, en nu zijn ergste uiting vindt in een voor onze ogen ontvouwende genocide. Wij als studentencollectief aan de UAntwerpen willen actie ondernemen tegen bestaande elementen in ons instituut die bijdragen aan deze prangende humanitaire crisis. Een erg duidelijk element daarvan zijn de academische banden die de UAntwerpen onderhoudt met Israëlische universiteiten. Een universiteit lijkt wellicht vrij onschuldig zonder enige link met het conflict in Gaza. Dit is echter ver van waar, met Israëlische universiteiten die een pro-oorlog discours propageren, faculteiten hebben die militaire technologie creëren die ingezet wordt in de oorlog, studenten die via de universiteit geronseld worden om in het leger en de oorlog te dienen, etc. Concreet richt het collectief zich op de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, en hun banden met de Tel Aviv University. Een universiteit met erg problematische aspecten in verband met het de bezetting en genocide, wat we uitgebreider zullen uitleggen in deze brief.

Het collectief bestaat uit drie groepen die elk vanuit hun eigen invalshoek strijden voor hetzelfde doel. De Young Historians for Palestine, bestaande uit politiek niet-geaffilieerde studenten geschiedenis die zich specifiek inzetten voor deze zaak, de ALS-Campagne ROSA (Actief Linkse Studenten), en het ACA (Anarchistisch Collectief Antwerpen). Concreet willen wij ons doel bereiken door als grote groep verenigde studenten te protesteren en aan de faculteitsraad duidelijk te maken dat wij deze academische band onmiddellijk verbroken willen zien worden. Eerder probeerden we via deze raad onze zaak te komen bepleiten, maar die mogelijkheid wilden ze ons niet geven. Niet alleen vinden we het spijtig dat het beslissingsorgaan van onze faculteit ons blokkeert om simpelweg onze standpunten te komen voorstellen volgens hun eigen procedures en instellingen, maar ook hun zelfverklaarde ‘neutraliteit’ is erg betreurenswaardig. Zeker wanneer er een genocide gaande is bestaat er niet zoiets als politieke neutraliteit. Zuid-Afrikaans bisschop en mensenrechtenactivist Desmond Tutu zei hierover erg treffend “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse, and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality”. We besloten hierdoor om tot mobilisatie over te gaan met een protest.

Posted (Updated )