Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Özgür Suriye halkının Türkiye'deki siyasi seçkinlere çağrısı

Özgür Suriye halkının Türkiye'deki siyasi seçkinlere çağrısı

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Syrian C. and may not represent the views of the Avaaz community.
Syrian C.
started this petition to
Türk halkı ve Türk siyasi elitleri
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin resmi açıklamaları ve muhalefet, yaklaşık bir milyon şehidi öldüren, 10 milyondan fazla insanı yerinden eden, onbinlerce Suriye vatandaşını keyfi bir şekilde tutuklayan, Onlarca şehir ve kasabayı yerle bir eden, geniş tarım arazilerine zarar veren Beşar Esad rejimiyle normalleşme çağrısında bulundu. Beşar Esad arkasından bütün Suriye'nin halkı yoksul, aç ve yüreği yaralı bir halk bırakarak, ahlaki, bilimsel, sosyal, kültürel, sağlık, siyasi ve ekonomik düzeyde halkını yıktı.
Türkiye hükümeti, halkı ve siyasi seçkinleri, son on yılda, Suriye rejiminin halkına karşı işlediği İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük soykırıma tanık olmuştur. Ciddi normalleşme çağrıları, Suriye'nin kuzeyinde resmi Türk etkisi altındaki 5 milyon Suriyelinin ve Türkiye topraklarındaki 3,5 milyon Suriyeli mültecinin kalplerinde, onları Esad soykırımına atma tehlikesine dair büyük korkular uyandırıyor. Yapılan uzlaşmaların, çıkarılan af kararlarının sahteliğine tüm dünya ve insan hakları örgütleri şahit olmuştur. Uluslararası raporlar, Esad rejimi bölgelerine geri dönmek zorunda kalan mültecilere yönelik ihlalleri belgelendi.
Türkiye, Suriye halkının yaşadığı trajedide yanında olan ilk ülkelerden biridir. ancak Türk siyasi seçkinleri insani duruşundan yavaş yavaş vazgeçmeye başlamıştır. Beşar Esad rejimi, 2013 Reyhanlı bombalı saldırıları başta olmak üzere Türkiye topraklarına yönelik bir dizi terör saldırısına adı karışmasına rağmen türk siyasi seçkinleri dar çıkarlar doğrultusunda insani duruşundan yavaş yavaş uzaklaşarak Beşar Esad'ı türk ulusal güvenliğini korumak için çalışabileceği bir ortak olarak görmeye başlamıştır.
Esad, rejimiyle ilişkileri normalleştiren ülkelerin güvenliğini garanti edemedi, Ürdün'ün bölgeye akan uyuşturucu sevkiyatı için bir geçit haline geldiği ve rejimi bölgedeki en büyük Captagon ihracatçısı ve tüccarı haline getirdiği bir sır değildir. ABD, şu anda küresel güvenliği tehdit eden Esad'ın uyuşturucularıyla mücadele için özel bir yasa çıkarmıştı.

Buna göre, hükümetteki Türk siyasi seçkinler ve muhalefete Türk ulusal güvenliğini korumanın Suriye halkıyla birlikte çalışmaktan geçtiğine dair vurguluyoruz. Bu, Suriye halkının ve onları temsil eden ulusal seçkinlerin, Türkiye'ye yönelik her türlü güvenlik endişesinin garantörü olduğundan, siyasi ve diplomatik kanallar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Beşar Esad, bölgedeki terörizmin ilk sponsoru olduğu için Beşar Esad ile çalışmakla Türkiye'nin ulusal güvenliği garanti altına alınmaz, özellikle bu rejimin caniliği yüzünden Suriyelilerin kanının hala aktığı bir zamandadır.

Suriye'deki çözümün ancak Suriye'de geçici bir yönetim organı kurulmasını garanti eden 2254 sayılı Kararın uygulanmasından geçtiğini teyit ediyoruz, Esad rejimini meşrulaştıran ve onunla çalışan başka herhangi bir çözüm değildir, bunu yapanlar için ahlaki ve siyasi bir felaket olacaktır, çünkü bölgeye masum Suriye kanı akmıştır ve kesinlikle yok sayılmasına mecalsizdir.

Yukarıda söylediklerimize dayanarak, Suriye sivil hareketi olarak bizler, hem Suriye ve Türk halkı hem de Suriye ve Türk siyasi ve hukuki seçkinlerini bizimle dayanışma göstermeye ve Suriye rejimini tecrit etmeye devam etmek ve böylece barışı sağlamak için birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Bölge halkları arasında barışın sağlanması ve yaşadıkları krizlere adil çözümlerin dayatılması için uygun koşulların yaratılmak mümkündür, bölgedeki siyasi dosyalar birbirinden ayrılamaz. canileri ve savaş ticareti yapan mafyaları temize çıkaran herhangi bir çözüm, yalnızca bölgedeki yozlaşmış rejimlerin sürmesine destekleyecektir ve krizlerini artıracaktır.

Türk siyasi seçkinlerinin Suriye kanına ortak olmayacağını umuyoruz, çünkü halkın dostluğunu kaybetmenin bölge halklarının ve ülkelerinin çıkarına olmayan geniş kapsamlı sonuçları olacaktır.

Adalet olmadan barış olmaz, suçlularla barış olmaz.

Suriye sivil hareketi


Posted (Updated )