Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
Naprawmy Polski Ład i wprowadźmy moratorium regulacyjne!

Naprawmy Polski Ład i wprowadźmy moratorium regulacyjne!

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Anna Ś. and may not represent the views of the Avaaz community.
Anna Ś.
started this petition to
Warsaw Enterprise Institute
Wojna na Ukrainie doprowadzi prawdopodobnie do spadku inwestycji i obniżenia wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Państwo polskie nie jest w stanie – nawet zakładając uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy – skutecznie wypełnić tego ubytku inwestycjami publicznymi. Jedynym sposobem na złagodzenie sytuacji jest uruchomienie uśpionego potencjału inwestycyjnego tkwiącego w polskich przedsiębiorstwach. Aby mogło się to wydarzyć, warunkiem koniecznym jest wprowadzenie w Polsce stabilności regulacyjnej, gdyż jej brak silnie ogranicza plany inwestycyjne firm. Z tej przyczyny jako Warsaw Enterprise Institute oraz niżej podpisani apelujemy o roczne moratorium regulacyjne na wszystkie nowe przepisy w jakikolwiek sposób ograniczające działalność gospodarczą w Polsce. Docelowo zaś powinno się wdrożyć w Polsce 12-miesięczne vacatio legis dla wszystkich zmian w prawie gospodarczym tak, by każda nowa ustawa czy rozporządzenie miało szansę być przedmiotem poważnej debaty.


Według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) tempo wzrostu polskiego PKB w latach 2022–2023 spowolni do około 3,5 procent – przed wojną na Ukrainie prognozowano wzrosty przekraczające 4 procent. Motorem tego wzrostu ma być przede wszystkim konsumpcja prywatna, a nie inwestycje. Poziom/wysokość inwestycji ma zdaniem analityków PIE spaść w samym tylko II kwartale 2022 roku o około 10 procent w porównaniu do tego samego kwartału roku 2021. Główną przyczyną tego spadku będzie niższy poziom inwestycji prywatnych, w tym prawdopodobnie zmniejszenie napływu zagranicznego kapitału inwestycyjnego. Najprawdopodobniej nie zapobiegnie temu nawet ewentualne uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Za spadek inwestycji będzie odpowiadać w dużej mierze niepewność związana z wojną na Ukrainie. Tę niepewność może usunąć wyłącznie zakończenie działań wojennych. Państwo polskie ma na to ograniczony wpływ. Można jednak usunąć inną poważną barierę inwestycyjną: niestabilność prawa i regulacji gospodarczych. To właśnie niemożność przewidzenia posunięć legislatora, który wprowadza coraz to nowe nakazy, zakazy i normy, obniża apetyt polskich firm na inwestycje. Nie dość, że od wielu lat nie uporaliśmy się z tym problemem, to w ciągu ostatniej dekady stawał się on coraz poważniejszy. Świadectwem tego jest rosnąca każdego roku liczba stron nowo uchwalanego prawa. Strona Barometrprawa.pl podaje, że w rekordowym 2016 roku uchwalono aż 35 tysięcy stron nowych przepisów. Jednocześnie rośnie tempo procedowania ustaw i skraca się ich vacatio legis . W efekcie nie tylko niemożliwym jest przeprowadzenie rzetelnych, merytorycznych konsultacji kolejnych projektów legislacyjnych, lecz także samo zapoznanie się z nimi. Rosną w ten sposób koszty przestrzegania prawa, a dodatkowo pochłaniane są zasoby, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje.

Przypomnijmy, że polskie firmy prywatne mają z czego inwestować. Według Głównego Urzędu Statystycznego przychody przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku wynosiły 3,96 biliona złotych, co jest wartością o 23,5 procent wyższą niż w pandemicznym roku 2020. W związku z poprawiającymi się nastrojami w 2021 roku wzrosły także nakłady inwestycyjne (o 7,3 procent). Ustabilizowanie prawa gospodarczego może pomóc w utrzymaniu tych korzystnych trendów.

W związku z powyższym Warsaw Enterprise Institute oraz niżej podpisani apelujemy do rządu, by wprowadził roczne moratorium na wszystkie nowe regulacje, które w jakikolwiek sposób ograniczają bądź zaburzają działalność gospodarczą przedsiębiorstw w Polsce. Jednocześnie proponujemy wprowadzenie rocznego  vacatio legis na prawo gospodarcze, w tym prawo podatkowe. Z wprowadzeniem tej zasady należy się jednak wstrzymać do momentu uporządkowania fiskalnego chaosu wprowadzonego przez Polski Ład, od którego obserwujemy obecnie odwrót. Taką legislację należy jak najszybciej zastąpić przyjaznym i prostym systemem podatkowym.

Sygnatariusze:
  • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  • Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
  • Stowarzyszenie Libertariańskie
  • Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości
  • Instytut Misesa
Posted (Updated )