Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
Stop huisuitzettingen. Woonzekerheid voor iedereen, zeker tijdens de coronacrisis.

Stop huisuitzettingen. Woonzekerheid voor iedereen, zeker tijdens de coronacrisis.

1 have signed. Let's get to
50 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Woonopstand .. and may not represent the views of the Avaaz community.
Woonopstand ..
started this petition to
regering en de samenleving
[ENGLISH BELOW]

In een tijd waarin de regering de corona-pandemie probeert te beheersen (met grote gevolgen voor de levens van mensen en de economie) eisen wij, mensen, organisaties en verenigingen, dat maatregelen die worden genomen om de volksgezondheid te beschermen toegankelijk zijn voor de hele bevolking. Beschermen tegen corona is onmogelijk als je geen adequate huisvesting (meer) hebt.
Daarom is het noodzakelijk dat iedereen de voorwaarden heeft om zichzelf te kunnen beschermen. Dat begint bij een huis met woonzekerheid.

Flexwerk en Flexwoning: Inkomens- en woononzekerheid.
Ruim 1 miljoen ZZP'ers en 2 miljoen flexwerkers en mensen met 0 uren contracten hebben last van inkomens-onzekerheid. Dit kan snel gevolgen hebben want de huur of hypotheek moet wel maandelijks betaald worden. Lukt dat niet dan is er de dreiging van huisuitzettingen. Ook zijn er steeds meer mensen die vanwege dakloosheid of een tijdelijk huurcontract permanent in onzekerheid zitten over huisvesting. Waar kunnen zij heen? Met een woningtekort van 300.000 huizen en een verdubbeling van de dakloosheid in de afgelopen tien jaar, is het nu tijd voor acute maatregelen voordat de situatie verder escaleert.

Waardige woonruimte voor iedereen.
Verhuurders die nu nog steeds huurcontracten opzeggen om mensen op straat te zetten, in te wisselen voor andere (flex)huurders of de huur verhogen doen er goed aan hier direct mee te stoppen. Het is altijd hoogst ongepast, maar zeker in tijden van een grote wooncrisis en een coronapandemie, om kwetsbare mensen, vanwege wat voor reden dan ook uit huis te zetten.

De tijd dat je, al dan niet legaal, misbruik kon maken van de precaire woon-, werk en bestaans-situatie van mensen, moet voorbij zijn. Huizen zijn er om mensen veiligheid, stabiliteit en bestaanszekerheid te bieden. Niet voor winst.

Zonder de garantie van inkomen, huisvesting en zorg is bestaanszekerheid en volksgezondheid een illusie. Die garantie is er nu niet. Solidariteit is dus noodzakelijk. Wij roepen de regering en verhuurders op om per direct deze 4 maatregelen te nemen om de woon- en bestaanszekerheid van iedereen in onze samenleving echt te waarborgen.

4 eisen.

1. Stop alle huisuitzettingen.
2. Biedt huur/hypotheekpauze aan en verlaag de huren.
3. Waardige huisvesting voor daklozen en asielzoekers.
4. Inkomenszekerheid voor iedereen.

Toelichting.
1. Stop huisuitzettingen en contractopzeggingen van alle huurders en bewoners ongeacht woonvorm. Dit betreft zowel koop, sociale huur, geliberaliseerde huur als tijdelijke/flexibele huur en mensen die wonen zonder huurrecht. 
2. Bied mensen pauze of uitstel om hun huur of hypotheek te betalen aan. Voer midden in de crisis geen jaarlijkse huurverhogingen door maar verlaag de huren door o.a. de verhuurderheffing af te schaffen.
3. Bied per direct waardige huisvesting voor alle daklozen en asielzoekers. Vorder leegstaande woonruimte.
4. Bied inkomenszekerheid en adequate maatregelen om alle mensen zonder of met weinig sociale zekerheid te beschermen en financieel tegemoet te komen.

Meer info vindt u op www.woonopstand.nl
-
ENGLISH SUMMARY
To this day people continue getting evicted from their houses, which is incredibly irresponsible and inhumane in the midst of a pandemic. We call on the Dutch government and landlords to take action! We want housing security for everyone, especially during the corona crisis.

We have four demands:
  1. Stop all evictions.
  2. Pause rent and mortgage payments + lower rents.
  3. Worthy housing for the homeless and asylum seekers.
  4. Income security for everyone.
Posted (Updated )