Actualizează-ți setările pentru cookie-uri pentru a folosi această opțiune.
Dă clic pe butonul  'Toate sunt permise' sau doar activează 'Cookie-uri de publicitate'
Continuând, îți dai acceptul pentru Politica de confidențialitate Avaaz, care explică modurile în care informațiile tale pot fi folosite și cum sunt protejate.
Am înțeles
Folosim cookie-uri pentru a analiza felul în care folosesc vizitatorii acest site și pentru că ele ne ajută să îți oferim cea mai bună experiență posibilă. Consultă Politica noastră referitoare la cookie-uri .
OK
Vrem stație de epurare la Soroca!

Vrem stație de epurare la Soroca!

1 au semnat. Hai să strângem
50 Susținători

Închide

Completează-ți semnătura

,
Avaaz.org îţi va proteja datele confidenţiale și te va ține la curent în legătură cu această campanie și alte campanii similare.
Această petiție a fost creată de Consiliul P. și nu reprezintă în mod necesar părerile comunității Avaaz.
Consiliul P.
a inițiat această petiție pentru
Guvernul Republicii Moldova, Consiliul Raional Soroca și Primăria municipiului Soroca.
REZOLUȚIE
NOI, REPREZENTANȚII SOCIETĂȚII CIVILE DIN RAIONUL SOROCA:
 • afirmând necesitatea de a proteja, de a conserva și de a îmbunătăți starea râului Nistru;
 • recunoscând că protecția adecvată a râului Nistru, este esențială pentru bunăstarea umană și exercitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova, dar și a Ucrainei, incluzând însuși dreptul la viață;
 • recunoscând, de asemenea, că orice cetățean al Republicii Moldova are dreptul să trăiască într-un mediu adecvat sănătății și bunăstării sale și că are ca sarcina, atât la nivel individual, cât și în asociere cu alții, să protejeze și să îmbunătățească starea râului Nistru în beneficiul generațiilor prezente și viitoare și să respecte prezenta îndatorire;
 • considerând că pentru a fi capabili să mențină acest drept și să respecte prezenta sarcină, cetățenii atât din municipiul și raionul Soroca, cât și din întreaga țară, trebuie să aibă acces la informație, să fie îndreptățiți de a participa în procesele decizionale în toate aspectele ce țin de protejarea râului Nistru;
 • recunoscând că pentru a proteja râul Nistru, un acces mai bun la informație și participarea publicului la luarea deciziilor, îmbunătățesc calitatea și implementarea deciziilor, contribuie la conștientizarea publicului asupra problemelor care afectează starea florei, faunei și ihtiofaunei, cât și a calității apei din râul Nistru, oferă acestuia posibilitatea de a-și arăta preocupările și dau prilejul autorităților publice, organizațiilor internaționale, inclusiv tuturor părților interesate să țină seama de asemenea preocupări;
 • țintind spre o mai bună conștientizare a luării deciziilor și spre transparență în acest domeniu, precum și spre întărirea sprijinului publicului pentru deciziile care privesc starea alarmantă în care se află râul Nistru;
 • recunoscând importanța transparenței la toate nivelele decizionale și invitând autoritățile publice, societatea civilă, cât și toate părțile interesate, să implementeze principiile acestei Rezoluții în toate acțiunile întreprinse de aceștia, pentru a proteja și a salva râul Nistru pentru generațiile viitoare;
 • recunoscând, de asemenea, importanța rolului pe care îl pot juca în domeniul protecției râului Nistru, nu doar al autorităților publice, dar și al cetățenilor, organizațiilor neguvernamentale, inclusiv a sectorului privat;
 • recunoscând preocuparea cetățenilor privind evacuarea apelor reziduale direct în râul Nistru și necesitatea intervențiilor urgente și a angajării societății civile în procesele decizionale din acest domeniu;
 • conștienți de faptul că adoptarea acestei Rezoluții, va iniția un proces cu o implicare mult mai largă și transparentă pentru salvgardarea râului Nistru, atât a autorităților publice de la toate nivelurile, cât și a sectorului asociativ, mass-media, organizațiilor internaționale, partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, structurilor donatoare, dar nu în ultimul rând și a cetățenilor;
 • ținând cont de prevederilor din cadrul Convenției privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale încheiată la Helsinki, la 17 martie 1992, la care Republica Moldova este parte, prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 1546-XII din 23.06.93;
 • de asemenea, ținând cont de prevederilor din cadrul Protocolului privind apa și sănătatea la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontalieră și a lacurilor internaționale încheiat la Londra la 17.06.1999, aprobat prin Legea nr. 207-XVI din 29 iulie 2005.
  SOLICITĂM ȘI RECOMANDĂM : CLASEI POLITICE ȘI GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
 1. Să stabilească construcția stației de epurare a apelor reziduale din municipiul Soroca ca o prioritate primordială pe agenda națională;
 2. Să întreprindă toate măsurile necesare pentru a identifica soluțiile cele mai optimale pentru construcția unei stații de epurare a apelor reziduale din municipiul Soroca, racordate conform prevederilor din cadrul Directivei 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale a Consiliului Comunității Europene;
 3. Să inițieze un dialog cu autoritățile ucrainene, pentru a asigura un proces constructiv și cu impact cât mai pozitiv pentru râul Nistru la identificarea soluțiilor pentru construcția stației de epurare a apelor uzate din municipiul Soroca, inclusiv pe întreg bazinul hidrografic a fluviului Nistru;
 4. Să identifice resursele financiare necesare construcției stației de epurare a apelor uzate din municipiul Soroca, iar la necesitate, să solicite suport în acest sens, de la partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova;
 5. Să solicite sprijin și să implice cât mai larg societatea civilă, în toate procesele decizionale ce țin de construcția stației de epurare a apelor uzate din municipiul Soroca și să asigure o transparență cât mai mare în acest sens;
 6. Să coordoneze, monitorizeze și să acorde tot sprijinul necesar Consiliului Raional Soroca și Primăriei municipiului Soroca, în vederea inițierii cât mai urgente, a procesului de construcție a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Soroca.
AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE: Consiliul Raional Soroca și Primăria municipiului Soroca
 1. Să întreprindă în regim de urgență toate măsurile necesare pentru construcția stației de epurare a apelor reziduale din municipiul Soroca;
 2. Să inițieze un parteneriat intersectorial cât mai larg, mobilizând toate resursele locale disponibile, atât din societatea civilă, cât și din sectorul privat și mass-media;
 3. Să constituie un grup de lucru, responsabil de inițierea procesului de construcție a stației de epurare a apelor uzate din municipiului Soroca, cu includerea în acest grup și a reprezentanților din societatea civilă, sectorul privat și mass-media;
 4. Să elaboreze și să aprobe o strategie bine determinată și un plan de acțiuni pentru construcția stației de epurare a apelor reziduale din municipiul Soroca;
 5. Să asigurare transparență în toate deciziile luate și acțiunile întreprinse legate de construcția stației de epurare a apelor reziduale din municipiul Soroca, iar în acest sens să inițieze audieri publice cât mai largi cu cetățenii și părțile interesate, pentru a identifica soluțiile optimale în acest sens;
 6. Să solicite sprijinul necesar, clasei politice și Guvernului Republicii Moldova, cât și partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova și societății civile, în vederea construcției stației de epurare a apelor reziduale.
ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE, PARTENERILOR DE DEZVOLTARE A REPUBLICII MOLDOVA
 1. Să solicite autorităților publice centrale și locale din Republica Moldova să respecte toate angajamente asumate în cadrul convențiilor și protocoalelor semnate, prin care urmează să fie asigurat protecția râului Nistru de poluare cu ape reziduale;
 2. Să acorde tot suportul necesar Republicii Moldova, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar, pentru a identifica cele mai optimale soluții și pentru a construi o stație de epurare a apelor reziduale din municipiul Soroca, asigurând respectarea prevederilor din cadrul Directivei 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale a Consiliului Comunității Europene;
 3. Să coopereze atât cu autoritățile publice centrale și locale, dar și cu societatea civilă în tot procesul de construcție a stației de epurare a apelor reziduale din municipiul Soroca.
Autorizăm Secretariatul Consiliului pentru Participare din raionul Soroca, să comunice părților vizate, prevederile Rezoluției.
25 mai 2019, mun. Soroca
Publicat (Actualizare )
Raportează un abuz
A apărut o eroare și nu am putut trimite fișierele și/sau raportul tău