Actualizează-ți setările pentru cookie-uri pentru a folosi această opțiune.
Dă clic pe butonul  'Toate sunt permise' sau doar activează 'Cookie-uri de publicitate'
Continuând, îți dai acceptul pentru Politica de confidențialitate Avaaz, care explică modurile în care informațiile tale pot fi folosite și cum sunt protejate.
Am înțeles
Folosim cookie-uri pentru a analiza felul în care folosesc vizitatorii acest site și pentru că ele ne ajută să îți oferim cea mai bună experiență posibilă. Consultă Politica noastră referitoare la cookie-uri .
OK
NU NE SUFOCAȚI ORAȘUL !

NU NE SUFOCAȚI ORAȘUL !

1 au semnat. Hai să strângem
50 Susținători

Închide

Completează-ți semnătura

,
Avaaz.org îţi va proteja datele confidenţiale și te va ține la curent în legătură cu această campanie și alte campanii similare.
Această petiție a fost creată de Mihai M. și nu reprezintă în mod necesar părerile comunității Avaaz.
Mihai M.
a inițiat această petiție pentru
Arhitectul Sef al Primăriei municipiului București
Domnule Arhitect Șef Ștefan Dumitrașcu,
vă scriem despre PUZ-urile Coordonatoare de Sector ale Municipului București aflate în dezbatere publică în această perioadă.

În calitatea dumneavoastră de șef al Direcției Generale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului București, vă aflați într-o poziție în care vedeți zilnic problemele cu care se confruntă Bucureștiul din cauza dezvoltării urbanistice făcută fără o planificare urbană coordonată.

Conform legii, dezvoltarea urbanistică a orașului trebuie să aibă la bază interesul public și bună-starea locuitorilor săi:  art. 1 alineatul (5) din Legea 350/2001 stipulează faptul că „Gestionarea spaţială a teritoriului urmăreşte să asigure indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului, condiţii de locuire adecvate, calitatea arhitecturii, protejarea identităţii arhitecturale, urbanistice şi culturale a localităţilor urbane şi rurale, condiţii de muncă, de servicii şi de transport ce răspund diversităţii nevoilor şi resurselor populaţiei, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protecţiei peisajelor naturale şi construite, conservarea biodiversităţii şi crearea de continuităţi ecologice, securitatea şi salubritatea publică, raţionalizarea cererii de deplasări.”

Lipsa unui Plan Urbanistic General la zi a lăsat loc unei dezvoltări haotice care a depins mai mult de hazard și de dorințele punctuale ale unor dezvoltatori imobiliari decât de viziunea administrației publice pentru dezvoltarea orașului în interes public. Întârzierea finalizării Planului de Urbanism General pune o foarte mare presiune asupra Primăriilor de Sector astfel încât fiecare dintre ele a ajuns la soluția (ne-prevăzută de lege) de a întocmi Documentații de Urbanism denumite PUZ-uri Coordonatoare de Sector în baza cărora să poată gestiona teritoriul administrativ al sectoarelor.

Lipsa unor Documentații de Urbanism coordonatoare este problematică pentru administrația locală însă existența unor Documentații de Urbanism cărora le lipsește caracterul director, care sunt de calitate slabă, incomplete, care nu respectă Legea 350 și care nu prevăd un Plan de Implementare a propunerilor propuse va fi dezastruoasă pentru viitorul acestui oraș. În cazul în care vor fi invalidate din cauză că nu au respectat prevederile legii 350/2001 privind privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, haosul creat în dezvoltarea sectorului va fi și mai mare decât cel de acum.
   
Iată cîteva probleme ale acestor documentații de urbanism.
1.       Lipsa unei teme de proiectare.
2.       Nu este respectat art.55 din Legea 350/2001 cu privire la Finanțarea Panurilor Urbanistice de interes public.
3.       Nu este respectat art. 18 (3) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 350/2001 cu privire la prezentarea unui Plan de acțiune pentru implementarea investițiilor propuse prin PUZ.
4.       Nu este respectat art. 46 (7) din Legea 350/2001 cu privire la stabilirea unui CUT mai mare de 4 doar prin PUG. În zona Răzoare, anumite parcele obțin un CUT de 5.
5.       Nu este respectat art. 5 din Legea 24/2007 cu privire la protecția și protejarea spațiilor verzi.
6.       Modul de calculare a suprafeței de spații verzi pe cap de locuitor include și un procent al suprafeței prevăzute ca spațiu verde din incinta parcelelor private.
7.       Întregi zone din Pădurea Băneasa sunt transformate în zone de parc sau de plantații înalte unde este permisă construirea de locuințe.
8.       Întregi zone verzi de pe malul lacurilor din nordul orașului sunt transformate în zone de blocuri.
9.       Planșa anexă Avizului Comisiei Tehnice de Circulație, vizată spre neschimbare, nu este respectată de varianta finală a Planșei de Reglementări.
10.    Parcul Grozăvești devine zonă de blocuri.

Aprobarea acestor PUZ-uri depinde de Consiliul General al Municipiului București și este o decizie eminamente politică.
Cu toate acestea, dumneavoastră aveți la îndemână un instrument tehnic cu care vă puteți asigura că Documentațiile de Urbanism propuse spre aprobare in Consiliu, sunt de calitate, respectă legea și prevăd reglementări care au la bază interesul public și bună-starea locuitorilor.

Acest instrument este Avizul Arhitectului Șef.

Dumneavoastră aveți responsabilitatea și posibilitatea de a solicita echipelor de proiectanți să rezolve și să clarifice toate problemele ridicate în dezbaterile publice de până acum, mai ales cele legate de legalitate.

Vă rugăm să nu emiteți Avizul Arhitectului Șef pentru PUZ-urile coordonatoare de sector care conțin probleme de legalitate și tehnice conform celor semnalate aici și în cadrul dezbaterilor publice de până acum.

Vă asigurăm de susținerea noastră.
Câțiva arhitecți și urbaniști.

Îi invităm pe cei care sunt de acord cu cerințele noastre să se alăture acestui demers. 

Publicat (Actualizare )
Raportează un abuz
A apărut o eroare și nu am putut trimite fișierele și/sau raportul tău