Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
Amazon Kindle Direct Publishing: We want you to include Albanian language as a Supported Language via KDP

Amazon Kindle Direct Publishing: We want you to include Albanian language as a Supported Language via KDP

864 have signed. Let's get to  1,000
864 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time.
This petition has been created by Jurgen C. and may not represent the views of the Avaaz community.
Jurgen C.
started this petition to
Amazon Kindle Direct Publishing
This cause is very important for Albanians worldwide so they can buy and read through Amazon Kindle Direct Publishing.

Currently Albanian Language isn't supported on Amazon KDP programme so Albanian people in and out of Albanian borders can not buy or read e-books in Albanian Language.

In these times when technology grows faster and faster and it is a very important mean of communication, there is a huge demand to integrate our language with other supported languages worldwide.

Especially we ask for the opportunity to give Albanians the possibility to read in their own language every where they live and work.

- Toena Publishing House

-------------------------------------------------------------------


Peticioni i mëposhtëm i drejtohet Amazon Kindle Publication, që të vendosë gjuhën shqipe në listën e gjuhëve të suportuara për të ndërtuar dhe shitur libra në formatin e-book në dyqanin on-line më të madh në botë. Ju lutem mbështesni këtë nismë që synon të ndihmojë leximin e librave shqip në gjuhën shqipe në të gjithë botën, duke:

-Firmosur me adresen tuaj e-mail

-E shpërndarë këtë link tek të gjithë miqtë tuaj në rrjetet sociale.

Ju falenderojmë!

- Shtëpia Botuese Toena
Posted: 23 March 2015 (Updated: 23 July 2015)