By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
Shut down the Detention Centers for Migrants - Να κλείσουν τα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών -

Shut down the Detention Centers for Migrants - Να κλείσουν τα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών -

106 have signed. Let's get to  5,000
106 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time.
This petition has been created by Open Initiative against Detention C. and may not represent the views of the Avaaz community.
Open Initiative against Detention C.
started this petition to
Greek and European politicians / ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

English, Ελληνικά & Español

In 21st-century Greece an operation has been set in motion whose aim is to terrorise, torture and humiliate thousands of people, while insulting us all: refugees and migrants are being held in concentration camps. These are real storehouses for humans whose only crime is that they are in the country without papers!

The Greek state, without a trace of humanity or sensitivity, sentences thousands of migrants (including minors, people who require medical assistance and victims of torture) to an 18-month imprisonment in the most deplorable conditions: no yard time, complete lack of hygiene, inadequate food and medical care, no communication with friends or family.

International human rights groups have documented scandalous conditions of detention of migrants and asylum seekers in Greece and the country has been repeatedly condemned by European courts for subjecting refugees and migrants to inhuman and degrading treatment.

The vast majority of inmates in the detention centres cannot be deported, making their imprisonment nothing but a punishment for having tried to escape war and extreme poverty.

The state’s goal is to discourage new migrants from entering Greece.

These practices are sanctioned directly by the higher echelons of the Police, as it was revealed by the recent shocking audio, in which the Chief of the National Police is clearly heard stating to his officers that “We have to make their life impossible”.

70 years after the Holocaust and the Nazi crimes, and after the UN constituted human rights so as to prevent tragedies like this from happening again, detention centres are a reality in many European countries and they seem to be justifying the name that has been given to them: concentration camps.

WE CAN STOP IT NOW!!!

Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, έχει καθιερωθεί μια πρακτική που μοναδικό σκοπό έχει να τρομοκρατεί, να βασανίζει και να εξευτελίζει χιλιάδες ανθρώπους και η οποία μας προσβάλλει όλους: τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών και προσφύγων. Είναι πραγματικές αποθήκες ανθρώπων, των οποίων το μοναδικό έγκλημα είναι ότι βρίσκονται στη χώρα χωρίς χαρτιά!

Το ελληνικό κράτος , χωρίς ίχνος ανθρωπιάς και ευαισθησίας, καταδικάζει για 18 μήνες χιλιάδες μετανάστες/ριες, ακόμα και παιδιά, αρρώστους και θύματα βασανιστηρίων, σε αποκρουστικές συνθήκες φυλάκισης, χωρίς προαυλισμό, χωρίς στοιχειώδη υγιεινή, χωρίς σίτιση και περίθαλψη, χωρίς καμία επαφή με τους δικούς τους.

Οι περισσότεροι από τους κρατούμενους σε αυτά τα κέντρα δεν μπορούν να απελαθούν, κάτι που καθιστά την κράτησή τους πράξη εκδίκησης, για την προσπάθειά τους να γλυτώσουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια.

Ο στόχος του κράτους είναι να αποθαρρυνθεί η περαιτέρω μετανάστευση προς την Ελλάδα.

Αυτές οι πρακτικές προέρχονται απευθείας από τα ανώτερα κλιμάκια της αστυνομίας, όπως αποκαλύφθηκε από το συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο του HotDoc, στο οποίο ακούγεται ξεκάθαρα ο Αρχηγός της Αστυνομίας να λέει στους αξιωματικούς του: ”Πρέπει να τους κάνουμε το βίο αβίωτο”.

70 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα και τα ναζιστικά εγκλήματα, και αφού ο ΟΗΕ κατοχύρωσε τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να αποφευχθεί μια νέα ανάλογη τραγωδία στο μέλλον, τα κέντρα κράτησης μεταναστών είναι μια πραγματικότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και φαίνεται να δικαιώνουν το όνομα που έχει χρησιμοποιηθεί για να τα περιγράψει: στρατόπεδα συγκέντρωσης.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ!!!

La Grecia del siglo 21 sigue con la estrategia de aterrorizar, torturar y humillar a miles de personas en los campos de concentración para migrantes, y eso es un insulto para todos. Son, literalmente, almacenes para seres humanos cuyo único “delito” es que están aquí sin papeles.

El estado griego, sin una pizca de humanidad sentencia a miles de migrantes –incluidos menores, enfermos y víctimas de torturas– a penas de prisión de 18 meses en las condiciones más deplorables: sin acceso al aire libre, con una total falta de higiene, una inadecuada alimentación, sin atención médica, y sin poder comunicarse con sus amigos y familiares.

Grupos internacionales de derechos humanos han documentado escandalosas condiciones de detención de los migrantes y solicitantes de asilo en Grecia y el país ha sido condenado por los Tribunales Europeos por somete a los refugiados y los migrantes detenidos a un trato inhumano y degradante.

La gran mayoría de los detenidos en los CIEs no pueden ser deportados, y por lo tanto su internamiento no es nada más que un castigo.

El objetivo de toda esta inhumanidad es disuadir a los nuevos migrantes que entren en Grecia.

Y resulta que ésas prácticas son directamente ordenadas por la Jefatura de la Policía Nacional, ya que, según el audio impactante que se reveló en diciembre, el Jefe de la Polocía griega dice claramente a sus agentes que “Tenemos que hacerles la vida imposible”.

70 años después del Holocausto y de los crímenes del nazismo, después que la ONU estableciera los derechos humanos a fin de evitar una tragedia como esta, los CIEs son una realidad en muchos países europeos y parecen justificar el nombre que se les ha dado, campos de concentración.

TENEMOS QUE PARARLO YA! POR FAVOR!!!