By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
This petition is closed
UEFA: Investigate Serbia for racism and violence, not for “field disturbance”

UEFA: Investigate Serbia for racism and violence, not for “field disturbance”

This petition is closed
123,661 have signed. Let's get to  200,000
123,661 Supporters

Gjergj E.
started this petition to
UEFA
Though this petition, we, the undersigned, requests from UEFA to investigate Serbia for showing racism and hatred propaganda against the Albanian people on October 14 2014 in Belgrade during the football match between Serbia and Albania.

“Kill, Slaughter, so that Šiptar does not exist” chants sang by Serbian fans during the match constitute a violation of articles 14 and 15 of UEFA Disciplinary Regulations and as such, must be investigated and if found true, punished.

------------------------------
UEFA, heto Serbinë për racizëm dhe dhunë, jo për “shqetësim të fushës”
Përmes këtij peticioni, ne firmëtarët, kërkojmë nga UEFA të nisë hetimet ndaj Serbisë për shfaqje të propagandës raciste dhe përdorimit të gjuhës së urrejtjes kundër Shqiptarëve më 14 Tetor 2014 në Beograd gjatë ndeshjes mes Serbisë dhe Shqipërisë.

“Vrit, ther, që Siptari të mos ekzistojë” dhe thirrje të tilla siç u kënduan nga tifozët e Serbisë gjatë ndeshjes përbëjnë shkelje të neneve 14 dhe 15 të Rregullave Disiplinare të UEFA-s dhe si të tilla, duhet të hetohen dhe po që se konkludohen si të vërteta, duhet të ndëshkohen.