Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it

Ochrońmy Internet przed USA

Członkowie Kongresu Stanów Zjednoczonych:

Jako zaniepokojeni członkowie globalnej społeczności, zwracamy się do Ciebie z prośbą o niezwłoczny sprzeciw wobec Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA). Nasze podstawowe prawa są przez tę ustawę zagrożone. Internet stanowi jedno z najważniejszych narzędzi współczesnej wymiany idei, pomysłów i współpracy na całym świecie. Wzywamy Cię byś dowiódł swojego oddania dla globalnej społeczności i walczył o ochronę wolności w Internecie.

Enter your email address:
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time.

Recent signers

Ochrońmy Internet przed USA

Obecnie, Kongres Stanów Zjednoczonych usiłuje przeforsować nowe prawo, które umożliwiłoby USA inwigilację i obserwację użytkowników sieci na zasadach Wielkiego Brata -- kongresmeni liczą na to, że świat się nie zorientuje. Ostatnim razem udało nam się powstrzymać ich atak na sieć, teraz musimy się ponownie zjednoczyć.

Ponad 100 członków Kongresu popiera nową ustawę (CISPA), która umożliwiłaby prywatnym przedsiębiorcom i amerykańskim władzom inwigilację każdego z nas, w każdej chwili i przez nieokreślony okres czasu bez dodatkowych pozwoleń. To już trzeci raz kiedy amerykański rząd atakuje wolność Internetu. Jak dotąd udało nam się powstrzymać SOPA i PIPA -- teraz wspólnie możemy przeciwstawić się temu nowemu prawu Wielkiego Brata.

Nasz globalny sprzeciw miał kluczowe znaczenie w ochronie wolności Internetu przed poprzednimi próbami rządów, które usiłowały wprowadzić prawo zezwalające na nieograniczone monitorowanie i kontrolowanie naszej działalności w sieci. Ponownie zjednoczmy nasze siły -- i zwalczmy proponowane ustawy raz na zawsze. Podpisz petycję i przekaż ją wszystkim, którzy korzystają z Internetu!

Posted:

Tell Your Friends