Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid.
Oké

Glyfosaat -- een Voltreffer!!(6 juni, 2016)

In een buitengewone stap heeft Europa net geweigerd om Monsanto een licentie te verlenen voor de met kanker in verband gebrachte onkruidverdelger glyfosaat - hun belangrijkste product en de hoeksteen van het Monsanto-imperium.

Monsanto dacht dat hernieuwing van de vergunning van glyfosaat een uitgemaakte zaak was. Maar nu, nadat meer dan 2 miljoen van ons de grootste wereldwijde petitie tegen glyfosaat ooit ondertekend hebben en na grootschalige en gerichte publieke druk, staat de toekomst van het Monsanto-model op losse schroeven.

Een nieuwe licentie voor 15 jaar had een formaliteit moeten zijn. Met elkaars hulp hebben wij dit omgetoverd tot een verhit politiek debat, wat uitliep op een stemming over een noodverlenging van 18 maanden. En deze week hebben de Europese landen zelfs dat van tafel gestemd.

De invloedrijke Europarlementariër Pavel Poc zei zojuist: "Avaaz is de onbetwiste drijvende kracht achter de strijd voor het opschorten van glyfosaat." Dit is wat wij samen gedaan hebben om dat wat onmogelijk leek, mogelijk te maken:

Deze Kans Mogelijk Maken

 • Medewerkers van Avaaz overlegden vorig jaar met het kantoor van de commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid en sleepten een cruciale belofte binnen -- het onderzoek van de VN, waaruit bleek dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is, zou deel uit gaan maken van het Europese besluitvormingsproces. Vorige week zei een topadviseur van de commissaris dat onze inspanningen een belangrijke rol in het debat hadden gespeeld.
 • Meer dan honderdduizend Europese Avaazers verzonden berichten of belden hun overheden. Elke keer dat er een debat plaatsvond in Brussel, waren wij hierbij. We zorgden ervoor dat de steun voor verlenging afbrokkelde, en de stemming werd tot tweemaal toe uitgesteld!
 • Het hele jaar maakten we golven in de Europese media om de aandacht te vestigen op hoe het publiek massaal glyfosaat afwijst. Bekijk deze stukken van The Guardian en Reuters (in het Engels)!

Op Nationaal Niveau -- Land voor Land

 • Avaazers hebben onze bondgenoot Frankrijk een steuntje in de rug gegeven met grootschalige publieke steun. Medewerkers van Avaaz overhandigden onze petitie en positieve boodschappen aan het personeel van de minister van Milieu en gaf hen hernieuwde hoop dat een andere toekomst mogelijk is.
 • Avaazers overspoelden maandenlang Duitse ministeries met telefoontjes en berichten. Volgens overheidspersoneel was het zo veel dat bondskanselier Merkel op de hoogte gehouden werd.
 • Na een enorm offensief van Avaazers en 44 grote Italiaanse organisaties, maakte Italië een ommezwaai: van voorstander van het Europese plan tot voorstander van het voorzorgsbeginsel. De kabinetschef van de minister van Landbouw belde zelfs ’s nachts Avaaz-medewerkers op om te zeggen dat ze nog nooit onder dit soort druk gestaan hadden, en dat onze oproep gehoord werd.
 • Avaazers uit Oostenrijk, Griekenland, Portugal en Zweden kwamen massaal in actie om besluitvormers te beïnvloeden. Ze dwongen hen om een sterk standpunt in te nemen, en in de laatste week maakten berichten van over de hele wereld hen duidelijk dat dit van wereldwijd belang is.

Het Winnen van de Stemming

 • Avaaz-medewerkers brachten onze stemmen naar leden van het Europees Parlement voordat zij stemden om een einde te maken aan niet-professioneel glyfosaatgebruik en om de licentieperiode terug te brengen van 15 naar 7 jaar.
 • Daarna kwamen Avaazers in Brussel samen voor een publieke stunt voor de stemming in mei die de aandacht trok van belangrijke media. Het voorstel werd toen teruggeschroefd naar 18 maanden.
 • Avaaz-medewerkers spraken met ministers en topadviseurs om al onze boodschappen door te geven aan de belangrijkste Europese landen. Zes van de zeven landen waar wij gelobbyd hadden onthielden zich van stemming tijdens de beslissende bijeenkomst!


Avaaz-actie in Brussel op de dag van het overleg van het Permanent Comité


Toen het aankwam op de beslissende stemming, werd al ons harde werk beloond - leiders die de helft van de EU-bevolking vertegenwoordigen weigerden om glyfosaat toe te staan, ook niet in de context van het voorstel dat met onze hulp teruggebracht was naar 18 maanden!

Al deze inspanningen werden gefinancierd door meer dan 86.000 Avaazers wereldwijd die gul gedoneerd hadden om deze campagne megagroot te maken.

Gedurende deze hele strijd werd Avaaz bijgestaan door geweldige bondgenoten en partners die onschatbare bijdragen leverden. We hebben hier geen volledig overzicht op, maar we willen vooral onze dank betuigen aan:
 • De Socialisten en Democraten, en de Groenen in het Europees Parlement, die in deze strijd een cruciale rol speelden. Vooral Bart Staes en Pavel Poc waren onmisbaar.
 • De Franse minister van Milieu Ségolène Royal, die het voortouw nam.
 • Pesticide Action Network, een grote coalitie van nationale actienetwerken die al lange tijd campagne voeren tegen glyfosaat en veel goede adviezen en inzichten met Avaaz heeft gedeeld.
 • Greenpeace, altijd een natuurkracht als het over dit soort kwesties gaat. Ze hebben veel lobby- en mediawerk gedaan op het gebied van glyfosaat.
 • Campact voerde een briljante campagne in Duitsland, waar ze open brieven wijd verspreiden, peilingen lieten uitvoeren en besluitvormers achter de broek zaten en zo een sleutelrol speelden in de omslag van het Duitse standpunt over glyfosaat.
 • En vele anderen! Zoals HEAL, WeMove.eu, Global 2000, en een grote coalitie van Italiaanse organisaties.


Avaaz-petitie overhandigd bij het Europees Parlement


Toen we een jaar geleden deze campagne lanceerden zeiden mensen dat we nooit konden winnen. De uitslag deze week is een belangrijke overwinning voor de vastberadenheid van onze gemeenschap, voor de mensen van Europa, voor onafhankelijke wetenschap, en het is een cruciale stap voorwaarts richting de toekomst van het voedsel van onze hele wereld!

Zonder de steun van de EU-regeringen, zou de Europese Commissie het voorzorgsbeginsel in acht moeten nemen. Zelfs als ze alsnog een vergunning voor 18 maanden afgegeven in afwachting van verder wetenschappelijk onderzoek, zullen wij blijven vechten om ervoor te zorgen dat het onderzoek onafhankelijk is.

De strijd om glyfosaat uit onze parken, speeltuinen en velden te krijgen is nog lang niet gewonnen, maar deze krachtige stap brengt ons dichterbij. Onze beweging heeft een sleutelrol gespeeld. Laten wij doorgaan met vechten totdat we winnen, voor onze gezondheid, en voor onze planeet.

Vertel het verder

Klik om de tekst te kopiëren: