Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het

Waarom doneren aan Avaaz?


Reden 1 – Ons werk heeft effect

Avaaz heeft ruim 65 miljoen leden verspreid over alle landen van de wereld en kan razendsnel reageren op urgente kwesties. Samen hebben we mensenlevens helpen redden in Syrië, Jemen, Haïti, Nepal en Myanmar, overheidsbeleid gewijzigd van Brazilië tot Japan en overwinningen behaald bij internationale verdragen -- van het historische klimaatakkoord tot akkoorden voor het beschermen van het internet en het conserveren van onze oceanen. Toen het coronavirus de enorme sociaaleconomische ongelijkheden blootlegde, hebben we miljoenen dollars ingezameld voor humanitaire hulpacties voor achtergestelde gemeenschappen. Voormalig Brits premier Gordon Brown zegt over Avaaz: ‘Jullie hebben het idealisme in de wereld verhoogd... onderschat jullie invloed op wereldleiders niet.’ The Economist zegt dat ‘Avaaz klaarstaat om wereldleiders op een oorverdovende manier wakker te schudden,’ en Al Gore zegt: ‘Avaaz werkt inspirerend en heeft al veel voor elkaar gekregen.’ We bestaan pas sinds 2006, dus de mogelijkheden die nog voor ons liggen zijn eindeloos.

Reden 2 – Een donatie aan Avaaz is een investering in blijvende sociale verandering

Met jouw donatie draag je niet alleen bij aan de meest impactvolle initiatieven om van onze planeet een mooiere plek te maken -- met elke nieuwe campagne werven wij namelijk nieuwe leden, die vervolgens ook weer doneren en zo meer campagnes en meer verandering mogelijk maken. Je donatie draagt dus niet alleen bij aan een specifiek doel, maar ondersteunt ook de groei van onze gemeenschap. Die optelsom van donaties door bestaande en nieuwe leden is een blijvende, steeds toenemende bron van verandering. De invloed van jouw donatie reikt daarmee ontzettend ver.

Reden 3 – We komen in actie waar dat het meest nodig is

De meeste organisaties richten zich langdurig op één enkele kwestie. Dat is enorm waardevol en belangrijk, maar kan ook betekenen dat cruciale beslismomenten, momenten waarop er echt iets kan veranderen, gemist worden omdat iedereen zich op zijn eigen onderwerp focust. Avaaz komt juist op die momenten in actie en werkt samen met de beste organisaties om te garanderen dat de stem van burgers gehoord wordt in deze belangrijke besluitvormingsprocessen. Onze partnerorganisaties geven stuk voor stuk aan dat Avaaz belangrijke bijdrages levert aan hun werk. Donateurs aan Avaaz kunnen erop vertrouwen dat hun donatie altijd wordt ingezet voor de meest urgente kwesties ter wereld.

Reden 4 – We worden regelmatig gecontroleerd en zijn financieel gezond

Er heerst veel angst omtrent het misbruik van donaties. Meestal is die angst onterecht – de meeste organisaties hebben goede mensen in dienst die proberen goede dingen te doen. Bij Avaaz kun je daar zeker van zijn – onder andere omdat we elke 12 maanden financieel worden gecontroleerd door externe inspecteurs, wat wettelijk verplicht is voor non-profitorganisaties die in de VS geregistreerd staan. Dit zijn grondige controles waarbij alle aspecten van onze boekhouding en financiële praktijken onder de loep genomen worden. We worden sinds 2006 jaarlijks gecontroleerd en na elke financiële controle zijn we kerngezond verklaard door de onafhankelijke inspecteurs. Als je dat wilt, kun je onze financiële controles op deze pagina inzien.

Reden 5 – We zijn 100% onafhankelijk

Avaaz neemt geen geld aan van overheden of bedrijven. Dat is cruciaal, want zo zorgen we ervoor dat de waarden en prioriteiten van onze leden ons werk bepalen en dat we onafhankelijk zijn van de agenda’s van overheden of grote geldschieters. Hoewel we in onze opstartperiode financiële steun hebben gekregen van partner- en liefdadigheidsorganisaties is 100% van het budget van Avaaz tegenwoordig afkomstig van kleine donaties van leden. Daardoor is de agenda van onze leden de enige agenda die we voor ogen hebben.

Reden 6 – We hebben een team van wereldklasse dat uitstekend werk doet

Het voeren van campagnes, het verdedigen van mensenrechten en het werken aan sociale verandering zijn ernstige en veeleisende zaken – hoe competenter het team, des te groter het effect van jouw donatie. Avaaz kan de beste campagne- en actievoerders uit heel de wereld aantrekken.

Reden 7 – We besteden ons geld alleen als dat zinvol is en effect zal hebben

Avaaz heeft tientallen miljoenen dollars gedoneerd aan andere organisaties op momenten dat zij beter gekwalificeerd waren om een crisis op te lossen. Alleen al in 2020 hebben we bijna 10 miljoen dollar gedoneerd aan urgente goede doelen en een verschil gemaakt voor mensen overal ter wereld. Toen het coronavirus toesloeg, is Avaaz een versnelling hoger geschakeld: we hebben inheemse groepen in het Amazonewoud en de Masai-gemeenschap in Kenia gesteund, en miljoenen maaltijden en duizenden medische kits gefinancierd voor kwetsbare gemeenschappen, van Pakistan tot Bolivia en Congo. En toen Europa bootvluchtelingen de rug toekeerde, hebben we geld ingezameld om de reddingsmissies die nog actief zijn in het Middellandse Zeegebied te steunen. Toen Australië geteisterd werd door bosbranden hebben we geld ingezameld om bossen weer te doen aangroeien en gewonde koala’s, kangoeroes en andere wilde dieren te redden. En we hebben rangers gesteund die zich inzetten om de toenemende stroperij in Afrika te bestrijden … en nog veel meer!

De manier waarop we die organisaties steunen is ook belangrijk: de meeste stichtingen hebben eindeloze procedures en voorwaarden die hun hulp langzaam en omslachtig maken. Avaaz zoekt de beste mensen en organisaties uit die het beste werk leveren, vaak met een klein budget, en legt ze geen betuttelende regels op -- we zorgen er gewoon voor dat ze de juiste middelen hebben om te doen waar ze goed in zijn.

Reden 8 – We zijn politiek (dit is echt belangrijk)

Bij de meeste goede doelen zijn giften fiscaal aftrekbaar. Maar dat betekent ook, in zekere zin, dat ze gedeeltelijk door de belastingbetaler worden gefinancierd. En overheden kunnen daar gebruik van maken door regels op te leggen over wat wel en niet mag -- met name op het vlak van het bekritiseren, opponeren of steunen van politici. Bij Avaaz zijn giften niet fiscaal aftrekbaar en daardoor blijven we 100% vrij om te zeggen en te doen wat we nodig achten om ervoor te zorgen dat politici naar burgers gaan luisteren. Aangezien tal van belangrijke kwesties beslist worden door de politiek, is onze werkwijze een stuk doeltreffender dan die van groepen die politieke uitspraken schuwen.

Reden 9 – We hebben geen bureaucratie

Avaaz is een enorm burgernetwerk met leden van over de hele wereld, maar ons team van betaalde medewerkers is piepklein – we hebben slechts enkele tientallen fulltime campagnevoerders met technische en operationele ondersteuning. De meeste ngo's die wereldwijd werken, hebben honderden of zelfs duizenden personeelsleden. We werken op een efficiënte manier en leggen ons toe op verandering en het behalen van resultaten.

Reden 10 – Verantwoording afleggen ligt vast in onze werkwijze

Avaaz wordt aangestuurd door haar leden. Onze werkwijze wordt zowel jaarlijks als wekelijks door hen bepaald met behulp van peilingen. Al onze campagnes worden eerst gepeild bij onze leden. Het maakt niet uit hoeveel werk ons team in het opstellen van een campagne heeft gestopt, als onze leden geen groen licht geven, dan lanceren we de campagne niet. Hoe we donaties besteden wordt dus elke dag rechtstreeks bepaald door onze leden.

Klik hier voor informatie over de uitgaven en financiële gegevens van Avaaz