Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid.
Oké

50,073 hebben getekend. Op naar de   75,000
50,073 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Door verder te gaan ga je ermee akkoord e-mails van Avaaz te ontvangen. In ons privacybeleid leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken. Je kunt je op elk moment uitschrijven.
Deze petitie is gecreëerd door Kristine de S. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
Kristine de S.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Belgische en Europese beleidsmakers
Het nieuw Europees landbouwbeleid (2021-2027): een vogelvrij buitengebied?

De Europese Commissie stelde op 1 juni 2018 het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB, voor de periode 2021 - 2027) voor. Ze deed dit na een uitgebreide publieke bevraging die het ongenoegen aan het licht bracht van boeren én burgers over het bestaande landbouwbeleid. Landbouwers willen voor hun voedselproductie een verzekerd en fair inkomen ontvangen. Meer dan een kwart miljoen burgers ondersteunt deze wens, op voorwaarde dat onze voedselproductie niet ten koste gaat van klimaat, natuur en leefmilieu. De laatste decennia daalde de biodiversiteit immers drastisch in ons buitengebied, en naast het toegenomen gebruik van pesticiden vormt habitatverlies een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang van bijen en andere insecten.

Burgers vragen dat de Europese landbouwsubsidies in belangrijke mate ingezet worden op resultaatgerichte doelstellingen als milieubescherming, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daar hebben alle partijen, niet in het minst landbouwers, baat bij; verduurzaming is essentieel voor de toekomstige rendabiliteit van de landbouw.  Wetenschappers en experten wijzen op de dringende nood aan een transitie naar duurzame landbouwmodellen. De dramatische achteruitgang van insecten, cruciaal voor het functioneren van onze ecosystemen, is een erg dringende uitdaging. Ons voedselsysteem neemt een centrale rol in in de klimaatproblematiek. Voedselproductie is wereldwijd verantwoordelijk voor zo'n 30% van de broeikasgasuitstoot. Hoe we ons voedsel produceren en onze voedselpatronen aanpassen vormen een belangrijk deel van de oplossingen.

Toch verraste het voorstel voor het nieuwe GLB door een groot gebrek aan ambitie; het beantwoordt niet aan de dringende, brede maatschappelijke vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel, mét versterking van leefmilieu, biodiversiteit en gezondheid en vermindering van de klimaatimpact. Het voorstel geeft meer autonomie en inspraak aan de lidstaten, onder andere wat betreft vergroeningsmaatregelen. Bezorgdheid is of deze daarmee niet vogelvrij zullen verklaard worden.

Ons land moet via concrete, gedurfde stappen resoluut het voortouw nemen naar een meer duurzaam en robuust landbouwsysteem.  Er zijn goede voorbeelden van duurzame landbouwpraktijken in België en Europa. Het besef groeit dat mét de natuur werken, in plaats van er tegenin gaan, loont. Landbouwbedrijven die diversifiëren en toegevoegde waarden creëren via bijvoorbeeld streekidentiteit, bedrijven die mikken op korte keten afzet,  verduurzaming dankzij hoogtechnologische landbouw, landbouwers die 10% delen van hun oppervlakte voorzien voor biodiversiteit en 90% voor commerciële gewassen zagen broedende akkervogels verdrievoudigen, rotatiesystemen waar percelen gedurende langere periode worden ingezet voor “rewilding” en waarbij de bodem herstelt, kleinschalige stadslandbouw… Landbouwsubsidies moeten ingezet worden om milieu-, natuur- en maatschappijvriendelijke landbouw te stimuleren.  Ons buitengebied moet voor iedereen leven, laten leven en beleven toelaten, ook voor de toekomstige generaties

meer lezen: 

https://www.milieurapport.be/publicaties/2018/milieuverkenning/hoofdstuk-4-oplossingen-voor-het-voedingssysteem.pdf

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/gr_201807_lara2018_uitleiding.pdf

https://levendplatteland.wordpress.com/

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_ExecSummary_EN.pdf

http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2019/Study_Livestock_Belgium_v190204.pdf

Het neonicotinoïdenverbod: bij-zondere beslissing

Het Europees Parlement stemde in april 2018 voor het verbod op 3 belangrijke neonicotinoïden. Neonicotinoïden, bestrijdingsmiddelen afgeleid van nicotine, tasten het zenuwstelsel van bijen en andere insecten aan. Vele studies tonen negatieve effecten aan op bijen, en een risicobeoordeling van het Europees Voedselveiligheidsagentschap bevestigde de schadelijke impact eerder dit jaar. In 2013 werd het gebruik van de neonicotinoïden door de EU al verboden op voor bijen aantrekkelijke bloeiende gewassen. De recentere risicobeoordeling besluit nu dat de pesticiden risico’s inhouden bij elk gebruik in open lucht. Neonicotinoïden zijn wateroplosbaar en persistent, en een groeiend aantal studies wijzen op de verspreiding van neonicotinoïden in bodem, grond- en oppervlaktewater, waarbij ze een risico vormen voor bestuivers en ander bodem- en waterleven, volggewassen en wilde planten, en ecosystemen. Beleidsmakers, experten en wetenschappers noemen de beslissing logisch en historisch; een belangrijk momentum richting een meer duurzame landbouw.
Bestuivers in Europa en wereldwijd kennen een duizelingwekkende achteruitgang, met dramatische gevolgen voor de toekomstige rendabiliteit van de landbouw. In Europa zijn 87% van de 264 landbouwgewassen afhankelijk van bestuivers.

Het verbod kwam er ondanks België, dat zich bij de stemming onthield. Met deze onthouding nam België een eenzaam standpunt in binnen West-Europa: Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk stemden samen met 10 andere lidstaten vóór het verbod (= 76.1% van de Europeanen).

Naast de onthouding heeft België nu ook om uitstel gevraagd voor de invoering van het verbod in ons land. Gedurende de laatste 5 jaar is duidelijk dat het Europese neonicotinoïdenverbod er zou komen, en enkel een verbod zal voor de nodige omschakelingen zorgen. De bietensector dient met gerichte maatregelen begeleid te worden bij het afzien van deze bestrijdingsmiddelen, zonder zich te richten op andere eveneens schadelijke alternatieven. Gezien de kritieke achteruitgang van bestuivers in Europa, hun essentiële rol in voedselvoorziening en het risico op onomkeerbare en aanzienlijk schade, dient het voorzorgsbeginsel te worden toegepast. Wij vragen met nadruk het algemeen belang en de toekomstige rendabiliteit van de landbouw voorop te stellen en het neonicotinoïdenverbod zonder uitstel in te voeren. 

De open brief is ook ondertekend door:

Prof. Dr. Thierry Backeljau, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en Onderoeksgroep Evolutionaire ecologie (EVECO), UA
Prof. Emeritus Willy Bauwens
Prof. Dr. Lieven Bervoets, Onderzoeksgroep Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek, UA
Prof. Dr. Gudrun De Boeck, Onderzoeksgroep Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek, UA
Prof. Dr. An Cliquet, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, UGent
Prof. Dr. ir. Jan Diels, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, KU Leuven
Prof. Dr. Marcel Eens, Onderzoeksgroep Gedragsecologie en Ecofysiologie, UA
Hans Jacquemyn, Departement Biologie, KU Leuven
Prof. Dr. Ivan Janssens, Global Change Ecology Centre of Excellence, UA
Prof. Dr. Herwig Leirs, UA
Prof. Dr. Patrick Meire, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, UA
Prof. Dr. ir Filip Meysman, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, UA
Prof. Dr. ir. Bart Muys, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, KU Leuven
Dr. Hendrik Schoukens, postdoc onderzoeker milieurecht, UGent
Prof. Dr. Ir. Seppe Deckers, Emeritus hoogleraar met opdracht, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, KU Leuven
Prof. Dr. Rudy van Diggelen, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, UA

Voor wie graag meer leest:

https://levendplatteland.wordpress.com/

Pisa et al. J-M. et al. (2017) An update of the Worldwide Integrated Assessment (WIA) on systemic insecticides. Part 2: impacts on organisms and ecosystems. Environmental Science and Pollution Research. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-0341-3

Van Dijk, T.C.(2013) Macro-Invertebrate Decline in Surface Water Polluted with Imidacloprid. PlosOne.

Goulson D. (2013) An overview of the environmental risks posed by neonicotinoid insecticides. Journal of Applied Ecology.
_____________________

Geplaatst: 29 juni 2018 (Laatst bijgewerkt: 7 november 2019)
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.